תמלול הכתבה: הם פליטים, ביבי ואתה יודע את זה

יובל: אחי אני משתגע
עדי: מה קרה יובל?
יובל: כל הפייסבוק שלי ויכוחים, האם האפריקאים הם מהגרי עבודה שצריך לגרש או פליטים שברחו ממדינות מסוכנות.
עדי: ראיתי את הסרטון של ביבי?
יובל: לא. איזה סרטון? 
עדי: בוא אני אראה לך.
בנימין נתניהו: החוק הבינלאומי מטיל חובה על מדינה, החובה היא לקלוט פליטים. החוק הבינלאומי גם נותן זכות למדינה, להוציא מגבולותיה מהגרי עבודה בלתי חוקיים.
עדי: אתה מבין? אנחנו מגרשים את האריתרים ואת הסודנים כי הם מהגרי עבודה בלתי חוקיים. כמו שעושים עם כל מהגר עבודה אחר! מה ההבדל? תראה...
בנימין נתניהו: לדוגמא בשנים האחרונות הוצאנו 5000 אוקראינים וגאורגים למדינות המוצא שלהם. אתם ידעתם את זה?
עדי: מה אמרתי לך?
יובל: כן... אבל תגיד רגע, אם הסודנים והאריתראים הם מהגרי עבודה,
עדי: מה הבעיה?
יובל: למה מגרשים אותם לרואנדה שזאת לא המדינה שלהם, ואת האוקראינים והגיאורגים מחזירים למדינה שלהם?
בנימין נתניהו: המדינות האלה בטוחות, אז הוצאנו לשם. בכמה מדינות באפריקה, זה לא בטוח. אז במידה שאנחנו מוציאים את האנשים הללו אנחנו מוציאים אותם למדינות בטוחות לחלוטין.
יובל: רגע, רגע מה? בכמה מדינות באפריקה זה לא בטוח? זה מה שהוא אמר עכשיו?
עדי: כן.
יובל: אם במדינות של הסודנים והאריתראים לא בטוח, ואם הם הגיעו לכאן, ואם באירופה רובם מוכרים כפליטים אז הם...
בנימין נתניהו: אם זה נראה כמו ברווז, אם זה הולך כמו ברווז ואם זה מגעגע כמו ברווז. אז מה זה? מה זה? זה נכון!
עכשיו אנחנו מתמקדים בשאלה של השבת הפליטים.. אוי לא הפליטים סליחה, השבת המסתננים שנמצאים שם.

סוף תמלול הכתבה: הם פליטים, ביבי ואתה יודע את זה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס