ידיעה כתובה |

הצעת חוק קרן רווחי הגז לקריאה שניה ושלישית

סביבה נכתב על ידי

ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת אישרה היום (ב', 6/1/2014) לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק קרן רווחי הגז הנגזרת מחוק ששינסקי. על פי הצעת החוק שאושרה, רווחי מס היתר יצטברו בקרן מיוחדת ולכשהיקפה של זו יגיע לסך של מיליארד ש"ח כספיה יושקעו ופירותיה ישמשו למטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות. במהלך הדיון, יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה) הגיע להסכמות עם נציגי האוצר ומשרדי ממשלה נוספים על הקמת ועדה פרלמנטרית שתהיה אחראית על פיקוח על הקרן. בנוסף, הוסכם כי תוקם ועדה משותפת לוועדה המפקחת ולוועדת הכספים שתפקידה יהיה לאשר את הצעות משרד האוצר לחלוקת פירות הקרן.

עוד קובעת הצעת החוק, כי הממשלה תוכל ללוות כספים מהקרן במקרים חריגים ובאישור של שבעים ח"כים. יש לציין כי במסגרת ההצעה אין הגדרה למהו אירוע חריג אך עם זאת, בהשוואה להצעת החוק המקורית נמנע מצב שבו הממשלה תוכל שלא להחזיר את ההלוואה.

תגובת המשמר החברתי: "חוק קרן רווחי הגז יכול היה להסדיר חלוקה ארוכת טווח ובת קימא של פירות קרן הגז. אולם החוק שאושר היום בוועדה יאפשר לממשלה לעשות בקרן כבשלה, או כפי שניסח זאת נציג האוצר בדיון "הפירות יוקצו כל שנה בהתאם למדיניות הממשלה", תחת פיקוח פרלמנטרי דל ביותר של הוועדה המפקחת והוועדה המשותפת. בראשית הדיונים על הצעת החוק היה קונצנזוס בוועדת המדע שיש למנוע בחוק מצב שבו האוצר משתמש בכספי הקרן כחלק מהתקציב השנתי הרגיל. תמוה בעינינו כיצד ח״כ גפני, אשר התנגד בעבר לכניעה לאוצר ומחה נגד משחקה של הממשלה ברווחי הגז, ניווט את החוק ואת רווחי הגז בחזרה לידי האוצר."

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס