יום חמישי   06-08-2020
עדכון חדשות |

: האם יחתם הסכם להמשך הפעלת התחנה המרכזית?

חברה נכתב על ידי

התחנה המרכזית היא המפגע המרכזי היום בעיר תל אביב והביאה לדרדורה הפיזי והחברתי של שכונת נווה שאנן, ולמפגע בריאותי קשה המתבטא בנתוני זיהום אוויר. תושבי השכונה והעמותות אחותי ובמקום הגישו עתירה נגד המשך התקשרות משרד התחבורה עם חברת נצבא.

לקריאת העתירה

ביום רביעי, ה-8.8.18 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"צ בשם יו"ר ועד שכונת נווה שאנן, שולה קשת, חברי וועד ותושבים נוספים משכונת נווה שאנן בתל אביב, עמותת אחותי ועמותת במקום. בעתירה מתבקש בג"צ להורות למשרד התחבורה לא להתקשר בהסכם ארוך טווח (לפי הפרסומים – 24 שנים) עם בעלי המבנה – חברת נצבא, להמשך הפעלת מסוף התחבורה במתחם התחנה המרכזית בתל אביב. נטען כי התקשרות זו בלתי סבירה שכן היא עומדת בסתירה להחלטה לפנות את התחנה המהווה מפגע מרכזי וקשה.

התכנית לפינוי התחנה עוגנה בתכנית המתאר הכוללנית של תל אביב משנת 2016. על פי התכנית הכוללנית, תנועת האוטובוסים תפונה למסופים חלופיים שהמרכזי בהם הוא באזור צומת חולון, ושימושי הקרקע במקום בו היא ניצבת ישונו לשימושים ההולמים את מיקומה של התחנה בלב שכונת מגורים, באופן שיאפשר את שיקומה של השכונה. אולם אף שההחלטה על פינוי התחנה התקבלה כבר בשנת 2013, רשויות התכנון ועיריית תל אביב אינן נוקטות בצעדים של ממש לקידום תכנון המתחמים החלופיים, וכי למעשה החלופה של מתחם תחבורה בצומת חולון אינה מעשית בשל התנגדות של עיריית חולון ובשל הרצון של עיריית תל אביב לקדם תיקון לתכנית המתאר המחוזית קודם לתכנון המתחם.

במצב דברים זה עומדים התושבים בפני שוקת שבורה, ועל רקע זה מקדם משרד התחבורה את ההתקשרות ארוכת הטווח עם נצבא. בעתירה נתבקשו סעדים הן לעניין ההתקשרות ומשכה והן לעניין המחדל של העירייה ורשויות התכנון לקדם את התכנון בזמן סביר. כמו כן נתבקש משרד התחבורה לאתר פתרונות ביניים שיאפשרו את הוצאת תנועת האוטובוסים ממתחם התחנה למסופים חלופיים.

צפו בסיקור (מהארכיון) הפגנה לפינוי התחנה המרכזית: 

דרגו - עד כמה הכתבה:
מחדשת
מעניינת
חשובה
עשויה היטב
  נמוך       גבוה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס