ידיעה כתובה |

: שר החקלאות מודה בכישלונו

סביבה נכתב על ידי

שר החקלאות אורי אריאל מודה בכישלון משרדו בטיפול בזכויות בעלי החיים ומציע להעביר חלק מסמכויות חוק צער בעלי-חיים למשרד להגנת הסביבה.

ביום חמישי, 6.9.2018, שר החקלאות אורי אריאל שלח מכתב לשר הגנת הסביבה זאב אלקין ולמשרד ראש הממשלה בעניין סמכויות האכיפה של חוק צער בעלי-חיים. במכתב כתב השר – "המסקנה העולה מטיפול משרדנו בנושא בשנתיים האחרונות, היא כי יש להשאיר את הטיפול בחיות המשק במשרד החקלאות ולהעביר את הטיפול בנושא צער בעלי חיים, פרט לחיות המשק, למשרד להגנת הסביבה או משרד ראש הממשלה".

עמותות אנונימוס לזכויות בעלי-חיים ועמותת תנו לחיות לחיות קוראות זה שנים לאיחוד סמכויות חוק צער בעלי-חיים תחת המשרד להגנת הסביבה, ומצביעות על כשלים מתמשכים ביישום והאכיפה של החוק. לטענת העמותות, משרד החקלאות מצוי בניגוד עניינים, בהיותו המשרד האחראי להגנת בעלי החיים ובנוסך האחראי לקידום האינטרסים של תאגידי הבשר. מהעמותות נמסר: "שר החקלאות מודה בכישלון משרדו ביישום חוק צער בעלי-חיים, אולם מתעקש להיאחז דווקא בסמכויות המלוות בניגוד האינטרסים הגדול ביותר. השר מבקש להמשיך להגן על רווחי תאגידי הבשר, ולוודא שהתרנגולות יישארו כלואות בכלובים מטונפים, והעגלים והכבשים ימשיכו לסבול באוניות המשלוחים החיים מאוסטרליה ומאירופה. הרוב המכריע של בעלי החיים בישראל – כ-300 מיליון בשנה – מנוצלים בתעשיות הבשר, החלב והביצים. הגיע הזמן לאחד את סמכויות ההגנה על כל בעלי החיים בידי המשרד להגנת הסביבה, או להעבירן למשרד אחר שאינו מצוי בניגוד עניינים".

בימים אלה צוות בין-משרדי בראשות משרד ראש הממשלה דן באחריות המיניסטריאלית לחוק צער בעלי-חיים. הצוות, שהוקם ב-2013, מתכנס-מחדש בהתאם להחלטת ממשלה 833 מ-2015, שהקציבה למשרד החקלאות מעין תקופת מבחן לביצוע שורה של שיפורים במערך הביצוע והאכיפה של החוק, וקבעה כי הצוות ישוב ויידרש לסוגיה על מנת למסור לממשלה "דיווח על פעילות יחידת השירותים הווטרינריים בתחום צער בעלי-חיים והמלצה בדבר המשך הטיפול בתחום במסגרת יחידת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או העברת האחריות לטיפול בתחום לגורם אחר", כלשון ההחלטה.

צפו בכתבה מ-2013, שמציגה את הניסיונות של אנונימוס להוציא את חוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות:

ניגוד עניינים (לדף הכתבה »)

הייתכן כי משרד ממשלתי שאחראי על אספקת תוצרת חקלאית לציבור, יהיה גם האחראי על בעלי החיים, כמתחייב מחוק צער בעלי חיים? כנראה שלא. מאז הקמת המדינה ריכז סביבו משרד החקלאות את מרבית סמכויות החקיקה והאכיפה על בעלי החיים במשקים ובבית זאת למרות ניגוד האינטרסים של המשרד לטובת התעשיינים ולא לטובת החיות וזכויותיהן.  בכנסת הקודמת עברה אומנם הצעת החוק של חבר הכנסת מילר להעביר את סמכויות חוק "צער בעלי חיים" הדואג לזכויותיהן של החיות למשרד להגנת הסביבה את ועדת השרים, אך נתקלה בערעור של שרת החקלאות, אורית נוקד. עכשיו, כשתיק הגנת הסביבה עבר לידיה של "התנועה" - דורשים "אנונימוס" ו"תנו לחיות לחיות" מלבני לעמוד בהתחייבויות המצע של מפלגתה.
הופק ע"י: | עלה ב: 26/02/2013

דו"ח שהוגש לצוות ע"י עמותות תנו לחיות לחיות ואנונימוס לזכויות בעלי-חיים מגלה כי משרד החקלאות לא מימש הוראות מרכזיות בהחלטת הממשלה – כך למשל, לא מונה מנהל אגף רווחת בעלי חיים כנדרש בסעיף 7(א), ולא הותקנו תקנות כנדרש בסעיף 10: "תקנות מכוח החוק לעניין גידול והחזקה של בקר; פטמים (תרנגולים בתעשיית בשר העוף); תרנגולות מטילות; צאן ודגים, וכן תקנות לעניין מזעור סבל בהמתה של בעלי חיים המוחזקים לצרכים חקלאיים". הוראות נוספות הנוגעות לתקציב ולאכיפת החוק נותרו על הנייר בלבד.

בעמותות טוענים כי משרד החקלאות מטרפד כל יוזמה לקידום ההגנה על בעלי החיים. כך למשל, ביולי האחרון אישרה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שהגיש ח"כ מיקי מכלוף זוהר (ליכוד) הקוראת להפסקה הדרגתית במשלוחים החיים של עגלים וטלאים מאוסטרליה ומאירופה לפיטום ושחיטה בישראל. שר החקלאות הגיש ערר על ההחלטה בניסיון לבלום את החקיקה, אולם הערר נדון בישיבת הממשלה והוחלט לדחותו ולאשר את קידום החקיקה.

המשלוח שלא היית רוצה לקבל (לדף הכתבה »)(Available in English)

פעילי אנונימוס ותנו לחיות לחיות הקימו באשדוד מיצג כדי להמחיש את הסבל וההתעללות שעוברים עגלים וטלאים במסע הארוך והמייסר מהשדות של אוסטרליה ועד המוות בישראל.
הופק ע"י: | עלה ב: 24/08/2017

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס