ידיעה כתובה |

: הסייעות מפסיקות לשתוק!

חברה נכתב על ידי

למעלה מ-100 סייעות גנים ובתי ספר מכל הארץ הפגינו אתמול (שני, 27/8/2018) בערב מול קריית הממשלה. הסייעות דורשות להסדיר את מעמדן במערכת החינוך, שיפור תנאי השכר והשוואת תנאי העסקתן לאלה של עובדי ההוראה.

במערכת החינוך עובדות כיום כ-35,000 סייעות. הסייעות עובדות מכוח חוק לימוד חובה ומועסקות במסגרות חינוכיות ממלכתיות החל מגני טרום טרום חובה (גילאי 3-4) ועד חטיבות הביניים. סקטור הסייעות מחולק לתתי קבוצות של סייעות מסוגים שונים כגון: סייעות גנים; סייעות משלבות שתפקידן לשלב ילד עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה; סייעות רפואיות שצמודות לילדים עם צרכים רפואיים במסגרות החינוך ועוד.

צילום: התארגנות הסייעות הארצית.

על אף תפקידיהן החינוכיים, בהסכמי העסקה שלהן כולן מוגדרות כעובדות "מנהלה". הגדרה זו נשענה ברובה על התפישה לפיה הסייעת הינה לא יותר מכוח עזר לעבודה פיזית. תפישה זאת איננה משקפת את תפקידיה המרובים של הסייעת כיום, שהיא חלק חשוב מהצוות החינוכי של הגן או הכיתה. שכרן החודשי של הסייעות נע בין 3000 ש"ח ל-5000 ש"ח וצורות העסקתן המגוונות (העסקה על בסיס חודשי או שעתי, על ידי הרשות המקומית או על ידי עמותות ואגודות למיניהן), המקשה על תיאור אחיד של מצבן.

בהפגנה דרשו הסייעות להסדיר את מעמדן כחלק בלתי נפרד ממערכת החינוך, ולהשוות את תנאי העסקתן ושכרן לאלו של עובדות ההוראה. כעובדות חינוך יוכלו הסייעות לקבל הכשרה והשתלמויות מקצועיות באופן שוטף, יזכו בשנת שבתון כמו כל עובדות משרד החינוך, יזכו בחופשות בחודשי יולי/אוגוסט, יעבדו פחות שעות עבודה עבור משרה מלאה, יזכו לסיוע במימון לימודי הוראה, יזכו לשכר ראוי ועוד.

צפו בחברת הכנסת מרב מיכאלי מדברת בהפגנה: (צילום: התארגנות הסייעות הארצית)

בנוסף מקוות הסייעות להקים איגוד מקצועי של הסייעות בתוך ההסתדרות, שיהווה פלטפורמה חשובה מאין כמותה. כחלק מאיגוד מקצועי, יוכלו הסייעות לפעול לשיפור תנאי העבודה והשכר שלהן; לחתום על הסכמי עבודה קיבוציים עם ארגוני מעבידים; טיפול בסכסוכי עבודה בהיקף ארצי; להכריז סכסוך עבודה ושביתה; שכלול המקצוע, פיתוחו, והשתלמות העובדות, פיקוח על פעולות ועדי עובדים ארציים הפועלים במסגרתו הארגונית של האיגוד ועוד.

עו"ד נטע לוי מעמותת "איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי", המלווה את התארגנות הסייעות הארצית במאבק לשיפור תנאי העסקתן, מסרה: "הגיעה העת שההכרה של משרד החינוך בסייעות כנשות חינוך תבוא לידי ביטוי בתנאי העסקתן, בהסדרת מעמדן ובאחריות על הכשרתן. היום גם ההורים כבר מבינים שבשביל חינוך איכותי לילדיהם יש לשנות את ההתייחסות למקצוע הסייעות, ולכן הם רואים את עצמם כשותפים מלאים במאבק הסייעות. התארגנות הסייעות הארצית תמשיך לפעול לכך שמשרד החינוך והשלטון המקומי יתייחסו לסייעות כאל נשות חינוך לכל דבר ועניין".

צפו בסיגל אבישי, סייעת משלבת, מדברת בהפגנה: (צילום: התארגנות הסייעות הארצית)

  כתבות ווידאו שחבל לפספס