תמלול הכתבה: השכר האמיתי

השכר האמיתי
מגישה: לצד המחאה החברתית נגד התקציב והגזרות הכלכליות, חשוב להציג נתון די מתעתע שממעטים לעסוק בו. בכל חודש מפרסמים ערוצי התקשורת
את גובה השכר הממוצע במשק המופק על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מגישי חדשות: "שכרם הממוצע של העובדים במשק נשחק..." "השכר הממוצע ירד ברבעון השלישי של השנה..."

מגישה: רובנו מניחים שאנחנו קצת מעל או קצת מתחת לממוצע, אך האם השכר הממוצע במשק ב-2012, בסך 9,022 ₪ הוא השכר שאנו משתכרים?
השכר הממוצע יוצר תמונה מטעה של מערכת השכר בישראל. הוא לוקח בחשבון את גובה השכר של כלל העובדים, אלו שמשתכרים שכר מינימום - כמו עובדי קבלן
ואלו שמשתכרים מעליו. הממוצע מושפע כמובן גם ממשכורותיהם של מנהלי תאגידים
במשק, שמרוויחים עשרות ואף מאות אלפי שקלים. תודות להם הקו שמתאר את הממוצע עולה כלפי מעלה מעל לראשם של כלל העובדים. על פי מרכז אדוה שלושה רבעים מהשכירים משתכרים למטה ממנו. מדד אחר, שמייצג טוב יותר את השכר של מרבית השכירים, הוא השכר החציוני. השכר החציוני הינו השכר של העובד או העובדת
הנמצאים בדיוק באמצע סולם השכר: מחצית מהשכירים משתכרים יותר מזה, מחצית פחות. בדרך זו אנו מנטרלים את השפעתם של הקצוות – אלו שמשתכרים מעט מאוד ואלו שמשתכרים הרבה מאוד. השכר החציוני מבטא קו שהוא הכי קרוב
לשכרם של רוב העובדים במשק. חשוב לציין, כי השכר החציוני לשכיר נמוך באופן משמעותי מן השכר הממוצע והוא מהווה רק כ-60 אחוזים ממנו ועומד על כ-5,600 ₪.
טוב הייתה עושה התקשורת לו הייתה מפרסמת בכל חודש את השכר החציוני לצד הממוצע. אז בפעם הבאה שתשמעו רק על השכר הממוצע במשק ושום דבר על השכר החציוני, דעו כי מוצגת לכם תמונה מטעה של מערכת השכר בישראל.

סוף תמלול הכתבה: השכר האמיתי

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס