ידיעה כתובה |

: טיפול המדינה בקשישים סיעודיים

חברה נכתב על ידי

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש אתמול (1.10.2017) את הדוח המיוחד "טיפול המדינה בקשישים סיעודיים השוהים בביתם" לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת. הדוח פורסם ביום הקשיש הבין-לאומי, שנועד להעלות על סדר היום הציבורי את נושא רווחת קשישים וקשישות והדאגה לצרכיהם.

הדוח מעלה ליקויים רבים וחמורים באיכות הטיפול הביתי הניתן לכ-165,000 קשישים. ליקויים אלו מגיעים במקרים מסוימים עד לידי הזנחה, שהינה חמורה במיוחד כאשר מדובר בקשיש שהוא חסר ישע – שאינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו. בין הליקויים העיקריים נמצאו: היעדר פיקוח ובקרה על הכשרת המטפלות, ליקויים בפעילות מרכזי היום לקשישים וניצול לא יעיל של תקציבי העתק המושקעים בסיעוד.

הממצאים מלמדים גם על הקושי הרב של בני המשפחה אשר נושאים בנטל הכבד הכרוך בטיפול בקשישים הסיעודיים. אולם, רשויות המדינה התעלמו מהנטל הכבד על בני המשפחה המטפלים בקשישים סיעודיים ולמעשה, זנחו והותירו אותם להתמודד עם הנטל הכבד הכרוך בטיפול בהם.

בביקורת מיוחדת זו הנחה המבקר כי בנוסף לאמצעים ושיטות הביקורת הרגילים, יתקיים תהליך של שיתוף הציבור. מדובר בכלי ביקורת חדשני וייחודי. מטרת שיתוף הציבור הייתה לעמוד באופן בלתי אמצעי על נקודת ראותו של הציבור בכל הנוגע לטיפול הניתן לקשישים הסיעודיים ולנטל שנושאים בו בני המשפחה המטפלים בהם. בדרך זאת נחשף צוות הביקורת ממקור ראשון לקשיים שעוברים הקשישים ובני משפחותיהם.

השפעת עומס הטיפול בקשישים על בני משפחותיהם

את הפן האנושי – סבלם של הקשישים ומצוקת בני המשפחות, ביטא בן של קשיש סיעודי: "אני קורס. אבא שלי מחפש אותי תמיד… אני לא מצליח לעבוד ולהתפרנס. בלילות הוא מנסה לרדת לשכונה לחפש את אמא שנפטרה לפני 4 שנים. אני מחליף לו חיתולים כי הוא לא מרשה למטפלת להחליף לו. אני מדובב אותו ומשמח אותו. אף מטפל לא מדבר איתו ומשמח אותו".

מבקר המדינה ממליץ לביטוח הלאומי, בין השאר, להעלות את רמתן המקצועית והכשרתן של המטפלות ולפתח מנגנוני בקרת איכות על כל מרכיבי הטיפול הביתי. הוא אף ממליץ למשרד האוצר והרווחה לבצע עבודת מטה שבה תינתן הדעת על הקשיים שעמם מתמודדים בני המשפחה של הקשישים הסיעודיים ועל העלות הכלכלית המוטלת על כלל המשק עקב קשיים אלה.

לדעת מבקר המדינה רשויות המדינה המעורבות בהבטחת איכות הטיפול בקשישים סיעודיים השוהים בביתם – בין אם מדובר בביטוח לאומי או במשרד הרווחה – אינן פועלות כמי שהאחריות לכך מונחת בידיהן והן מתנערות מאחריותן לקשישים.

לדעת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, חשוב כי הממשלה כולה תגבש מדיניות לאומית שתבטיח את זכותם של הקשישים לחיים בכבוד אנושי וכלכלי. בפרט על שר הרווחה, הנושא באחריות המיניסטריאלית למימוש חוק הסיעוד, לגבש רפורמה מקיפה בתחום זה שתאפשר לטפל בכשלים שהועלו בין השאר בדוח זה וכן תאפשר להיערך למילוי צרכי העתיד.

לקריאת הדו"ח המלא

  כתבות ווידאו שחבל לפספס