עדכון חדשות |

: טלוויזיה בערבית ביום כיפור

חברה נכתב על ידי

ערוץ הטלוויזיה בערבית הלא טי.וי יוכל לשדר כרגיל ביום הכיפורים הקרוב, כך הודיעה המדינה לבג"ץ בתגובה לעתירה שהוגשה בשם הערוץ נגד שר התקשורת, איוב קרא, ונגד המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין.

בנוסף לכך, המדינה הודיעה כי תבחן מחדש את נושא איסור שידור בטלוויזיה במהלך יום הכיפורים. לפי תקנות המועצה אסור לערוצים הפועלים תחת פיקוחה לשדר במהלך יום הכיפורים. כשבועיים לפני יום הכיפורים בשנה שעברה ולאורך השנה האחרונה פנו נציגי הערוץ לגורמים במועצה ובמשרד התקשורת על מנת לקבל אישור לשדר ביום הכיפורים, אולם נציגי המדינה לא הגיבו לבקשות החוזרות ונשנות עד אשר הוגשה העתירה לבג"ץ.

הטענה שהועלה בעתירה אמרה כי הערוץ מיועד לציבור הערבי אשר לא מציין את יום כיפור ואין לו שום קשר דתי או תרבותי אליו ואין שום סיבה ממשית שלא יוכל לשדר במהלך יום כיפור ובכך המדינה פוגעת בזכות לחופש הדת ובחופש מכפייה דתית, "מדובר ברישיון להפעלת ערוץ ייעודי בשפה הערבית, המיועד לאוכלוסייה הערבית בישראל אשר אין בינה ובין יום הכיפורים כל זיקה דתית, תרבותית, או חברתית מכל מין וסוג. כפייה זו מהווה פגיעה חמורה בחופש הדת ובחופש מכפייה דתית."

בנוסף, נטען בעתירה כי האיסור על שידור הערוץ ביום הכיפורים מהווה פגיעה בחופש הביטוי, הן של הציבור הערבי בישראל והן של הלא טי.וי כגוף תקשורת: "הוראה המופנית אל אמצעי תקשורת המשדר באופן בלעדי לאוכלוסייה הערבית ובשפה הערביתואשר מורה לא לשדר במועד חג יהודי פוגעת בצורה קשה ביותר בחופש הביטוי של כלל האוכלוסייה הערבית וכן בחופש הביטוי וחופש העיתונות של העותרת ועובדיה."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס