ידיעה כתובה |

: מי ממשיך להרוויח ממשבר הדיור?

חברה נכתב על ידי

הבנקים הגדולים ממשיכים להרוויח משוק הדיור והנדל"ן, כך עולה מעדכון נתוני מחקר שפורסם בחודש דצמבר 2016 אודות האינטרסים המעכבים את פתרון משבר הדיור.

הבנקים מהווים מקור אשראי עיקרי לשוק הדיור – הן אשראי לרוכשים, שרובם נעזרים בהלוואה בנקאית (משכנתא) לצורך רכישת הדירה, והן אשראי ליזמים ולקבלנים, הזקוקים למימון עבור הבנייה. מעמדם המרכזי של הבנקים בכל הנוגע למימון האשראי לשוק הדיור, הבנייה והנדל"ן הינו פועל יוצא של תהליך המתקיים מזה כשני עשורים לפחות, שבמסגרתו המדינה נסוגה מפעילות ישירה בשוק הדיור ותחת זו עברה לאמץ מדיניות של "שוק חופשי", אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, בקיצוץ דרסטי בתקציבי הדיור הממשלתיים.

כיום, הפעילות המוגברת של הבנקים הגדולים בשוק המשכנתאות ובשוק הנדל"ן והבינוי משמשת כמקור רווח מרכזי עבורם. מרכז אדוה מציג את חישוב ההכנסות של הבנקים ממתן משכנתאות וממתן אשראי לענף הבינוי והנדל"ן שמגיע 2016 להיקף שיא של 3.9 מיליארד ש"ח. רווחים אלו היוו שיעור של 48.5% מסך הרווח הכולל של חמשת הבנקים, שעמד בשנת 2016 על ערך של 8.1 מיליארד ₪.

בתרשים שמציג מרכז אדוה לדוחות שנתיים של בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי והבנק הבינלאומי, ניתן לראות את נתוני הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק. כך המרכז מסכם את המחקר: "עולה כי לבנקים הגדולים בישראל יש אינטרס של ממש בהמשך המציאות הנוכחית של מחירי דיור גבוהים, לא רק מתוך חשש 'היציבות' המעסיק את בנק ישראל, אלא גם מתוך אינטרס פשוט של רווח. כפי הנראה, כל עוד ימשיכו מחירי הדיור לעלות והביקוש הגבוה לדירות יימשך, יגדל תיק האשראי במשכנתאות ובהלוואות לקבלנים ואיתו ימשיכו לגדול גם רווחי הבנקים".

להרחבה בנושא קראו על המחקר מרכז אדוה מחודש דצמבר 2016, שוק הדיור המפוצל: "כוחות השוק", משבר הדיור והחזון הממשלתי הנשכח, מאת ד"ר שלמה סבירסקי וירון הופמן-דישון.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס