עדכון חדשות |

: עתירה נגד הסדר הפיקדון למבקשי מקלט

חברה נכתב על ידי

אתמול, ה-13/3/17 הוגשה עתירתם של שבעה מבקשות ומבקשי מקלט מאריתריאה וסודן ומארגונים הפועלים בתחום לביטול החקיקה המאפשרת להפקיע חמישית משכרם של מבקשי מקלט עד ליציאתם מישראל.

"אי אפשר להעמיס את כולם בצורה מסודרת על מטוסים. (המדינה) הייתה עושה את זה אבל אין לה ברירה"- ח"כ מירי רגב בשנת 2014 בדיון על החוק. אותו חוק נחקק אז ובאופן אירוני יכנס לתוקף ב1/5/2017, יום הפועלים. החוק קובע כי 20% משכרם החודשי של מבקשי מקלט וכן 16% מכספי מעסיקיהם, יופקדו לקרן שתוחזק בידי המדינה עד ליציאתם של מבקשי המקלט מישראל. ביחד עם העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים שימנע את כניסתו לתוקף של ההסדר.

כך נכתב בעתירה: "קבוצת אוכלוסייה אשר ממילא נושאת בנטלי קיום כבדים, ללא כל עזרה מהמדינה, הנושאת על גבה את כל הוצאות הבריאות, המודרת משירותי רווחההכורעת תחת מיסוי כבד מזה המוטל על כל יתר העובדים בישראל – קבוצה זו תידחק עתה, בעקבות ההסדר נשוא עתירה זו, לחיי עוני קשים עוד יותר". מטרתו המובהקת של החוק היא 'לעודד' את יציאתם של מבקשי המקלט מישראל, למרות שבית המשפט העליון פסק כי אנשים הזכאים להגנה בינלאומית אינם יכולים לחזור למקום הסכנה שהתגוררו בו.

צפו בכתבה על מחאת מבקשי מקלט מול הכנסת נגד גירושם חזרה למדינות המסוכנות מהן הגיעו: 

 "העובדה שהכנסת והממשלה שבות ובוחרות בקבוצה חלשה ונטולת כוח פוליטי כשעיר לעזאזל, שיש לתלות בו את כל צרות החברה ושיש להכות בו באמצעות חקיקה, אינה צריכה להרתיע את בית המשפט מפני קיום ביקורת חוקתית. נהפוך הוא, הגנה על קבוצה חלשה שחיצי השנאה של הרוב הפרלמנטרי מופנים כלפיה שוב ושוב, לקול צהלות ההמון, היאהיא תמצית תכליתה של הביקורת החוקתית. זאת ביחס לכל קבוצת מיעוטוזאת ביתר שאת כאשר מדובר בקבוצה שמעצם הגדרתה אין לה יכולת השפעה ישירה על בית המחוקקים."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס