עדכון חדשות |

: היעדר זכויות סוציאליות לעובדות המשפחתונים

חברה נכתב על ידי

״הגיע הזמן לקבוע כי העובדות של המשפחתונים הן עובדות שכירות לכל דבר, בכל ההיבטים… יש לדאוג שאותן עובדות יקבלו את כל הזכויות הסוציאליות שמגיעות להן, כמו לכל עובד שכיר אחר במגזר הציבורי. זה שינוי מחויב המציאות, שעלינו לקדם מהר". מדברי ח"כ דב חנין בדיון בוועדת הכספים על המחסור במשפחתונים.

משרד הרווחה מפקח על 3,700 משפחתונים שבהם כ-18 אלף ילדים. העובדות במשפחתונים נחשבות כעובדות שכירות לכל דבר, הן מחוייבות להנחיות משרד הרווחה ושכרן קבוע אך תנאי ההעסקה שלהן לא הולמים את הנתונים היבשים: שכרן נמוך מתחת למינימום בשל העובדה שלעבודתן הגדרה כפולה, הן נחשבות כקבלניות או כעצמאיות והמדינה רואה בהן שכירות. כך הן נופלות בין הכסאות ואין להן תנאים סוציאליים. בנוסף, הדגיש ח"כ דב חנין כי מקרה זה מהווה חלק גדול משלל הבעיות החברתיות בכלל ובעיית שילוב נשים בעבודה בפרט.

מטפלות המשפחתונים מאוגדות בכח לעובדים ומנהלות מאבק ארוך שנים נגד תמאי ההעסקה הפוגעניים איתם הן מתמודדות. מצבן אינו במגמת שיפור כבר מספר שנים, אך בכתבה משנת 2012 ישנה קריאה למאבק, לשינוי והתאגדות כדרך שתוביל לפתרון. 

  כתבות ווידאו שחבל לפספס