ידיעה כתובה |

: 25 אלף שקל לעובד שהופץ עליו שהטריד מינית

חברה נכתב על ידי

בבית הדין האזורי לעבודה התקבל פסק דין תקדימי על ידי השופט דורי ספיבק – פיצוי בסך 25 אלף שקלים לעובד שנפוצו לגביו שמועות כי הטריד מינית.

עובד פנה לבית הדין האזורי לעבודה בטענה כי הופצו עליו שמועות במקום העבודה על כך שהטריד מינית לקוחות ועובדות. השמועות הגיעו להנהלה אך הם לא בחרו לדווח על כך לממונה על הטרדה מינית במקום העבודה מכיוון שהאמינו שמדובר בסך הכל בשמועות. כך נוצר מצב שהתלונות לא נבדקו ולטענת העובד נדבקה עליו תווית שלילית שגרמה לו לנזק.

לטענת העובד, המנהלים היו צריכים לדווח מיד על השמועות וכך הייתה נוצרת בדיקה ושמו לא היה נהרס. השופט דורי ספיבק קיבל את טענותיו של העובד ולכן המעסיקה תשלם לו פיצויים בשווי 25 אלף שקלים בכך שהפרה את הוראת תקנה 6(ט): "נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר את המקרה לבירור של אחראי; הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי תקנה זו, בשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה". ושאלת המיליון האם הוא הטריד מינית או לא, נשארה עדיין באוויר.

צילום:index open

  כתבות ווידאו שחבל לפספס