ידיעה כתובה |

: עתירה לבית המשפט בנוגע לזיכיון קצא"א

חברה נכתב על ידי

לקראת פקיעת הזיכיון של קו צינור נפט אילת אשקלון המופעל על ידי חברת קצא"א, הצפויה להתרחש בסוף החודש, עתרה אתמול (ד, 1/3/17) התנועה לאיכות השלטון לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משרד האוצר בבקשה להורות לו למסור מסמכים הנוגעים להארכת זיכיון. העתירה באה על מנת לאפשר לציבור לבחון את המתווים השונים שהוצעו בקשר להארכת הזיכיון ולהחלת חובות שקיפות ופיקוח על קצא"א – לאחר שהייתה פטורה מהן במשך עשרות שנים.

ב-25/3/2017, עתיד לפקוע הזיכיון של קצא"א. משרדי הממשלה דנו במספר מתווים בקשר להמשך פעילות החברה והארכת הזיכיון ל-49 שנים נוספות. לפי המתווים, הזיכיון יוארך בלי כל שינוי במעמדה של קצא"א והחברה תמשיך לקבל זכויות נרחבות ופטורים רחבים כפי שקיבלה עד היום.

צילום: רונית זילברשטיין

על רקע הצעות אלו פנתה התנועה לאיכות השלטון למשרד האוצר, בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל פרוטוקולים וחוות דעת שנערכו בנוגע להארכת הזיכיון ולמעמדה המשפטי של קצא"א. בסיס הבקשה נובע מתוך איטרס ציבורי, צורך לחשוף את הליך קבלת ההחלטות מחברה בבעלות ממשלית שמקבלת כבר שנים מהממשלה הטבות ופטורים שלהקצאת הזיכיון משמעויות כלכליות אדירות, והנכסים נשוא הזיכיון – קניינו של הציבור הם. עמדת התנועה לאיכות השלטון היא- "מתווה בו הזיכיון מוארך ללא שיוטלו על החברה החובות מכוח חוק החברות הממשלתיות מנוגד לנורמות בסיסיות של שקיפות שלטונית ולאינטרס הציבורי בביקורת הולמת על פעילותה של חברה המהווה קניינו של הציבור".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס