ידיעה כתובה |

: הסוף לדחייה הגורפת של בקשות המקלט?

חברה נכתב על ידי

פסיקה חדשה מחייבת מעתה את משרד הפנים לבדוק כל בקשת מקלט של אזרחי אריתריאה בנפרד ולהכריע בכל אחת מהן בהתאם לנסיבות אינדיבידואליות.

אזרחי אריתריאה מהווים כיום רוב מבקשי המקלט בישראל. אריתריאה נחשבת לאחת המדינות הדכאניות בעולם, ושיעור ההכרה בפליטים אריתראים ברחבי העולם גבוה מאוד ומתקרב ל-90% מן המבקשים. על פי הנחיות נציבות האו"ם לפליטים אין להחזיר אריתראים למדינתם משום ששם נשקפת סכנה לחייהם. סיפורם של הפליטים האריתראים דומה, ובמקרים רבים אחיד – הם נמלטו מאריתריאה בגין "שירות צבאי" כפוי בלתי מוגבל בזמן וחשיפתם להפרות קשות מאוד של זכויות האדם שלהם.

במשך שנים ישראל מנעה ממקשי מקלט מאריתריאה להגיש בקשות מקלט. רק מאז שנת 2012 החל המדינה לקבל בקשות ולטפל בהן, ובהמשך לכך – לדחות את הבקשות תוך התבססות על חוות דעת שגיבשה רשות האוכלוסין וההגירה, ולפיה עריקים מצבא אריתריאה אינם פליטים. כלומר, תחילה טענו הרשויות שאריתראים אינם פליטים בלי שקיבלו ובדקו בקשות מקלט, ובהמשך לכך, כשהחלו לקבל ולבדוק את הבקשות, גיבשו חוות דעת כללית לפיה אריתריאים אינם פליטים והחלו לדחות את הבקשות על יסודה. חוות הדעת מבוססת, בין היתר, על הקביעה שישראל מתמודדת עם מספר גדול של מבקשי מקלט אריתראים, ומשום כך היא זכאית לקבוע לה מדיניות מקלט מחמירה כדי להימנע מהשלכות הרוחב של הכרה בפליטים.

ביום ראשון האחרון (04/09/16) ניתנה ההחלטה ראשונה של בית הדין בשאלה האם רשות האוכלוסין וההגירה רשאית לדחות בקשות מקלט של אריתראים על הסף על יסוד אותה חוות דעת.

בית הדין פסק, שעריקות יכולה להיות עילת מקלט. עוד נפסק, שעל שר הפנים להכריע בכל בקשה ובקשה למקלט של עריקים אריתריאים על יסוד נסיבותיה האינדיבידואליות. אין לעשות שימוש בחוות הדעת שנוסחה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, אשר "מעקרת מתוכן את התחייבות המדינה לפעול בהתאם לאמנת הפליטים, בקביעתה הקטגורית כי עריקה או השתמטות משירות צבאי באריתריאה כשלעצמה אינה עולה לכדי רדיפה פוליטית ועל כן מבקש מקלט מאריתריאה, שטענתו היחידה למקלט בישראל היא כי ערק משירות צבאי או השתמט ממנו, לא יוכר כפליט".

בנוסף קבע בית הדין, שאם הרשויות אינו מעוניינות לבדוק אלפי בקשות מקלט, הן יכולות לפעול באחת משתי דרכים:

  • באמצעות שינוי נורמטיבי – לחוקק חוק מקלט שקובע שעריקות אינה עילה למקלט, או לגבש נוהל שקובע רף ראייה גבוה שמוטל על מבקש מקלט בנסיבות שכאלה;
  • באמצעות גיבוש מדיניות חדשה וכוללת ביחס למבקשי מקלט עריקים מאריתריאה שמעניקה הגנה לכולם, ללא בחינה פרטנית וללא הכרה בהם כפליטים.

בית הדין המליץ על האפשרות השנייה.

  • צפו: משחק כדורגל משותף בין מבקשי מקלט שכלואים במתקן "חולות" לבין סטודנטים וצעירים מבאר שבע:

מונדיאל חולות (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון ארגנו משחק כדורגל משותף בין מבקשי מקלט שכלואים במתקן "חולות" לבין סטודנטים מבאר שבע וצעירים נוספים מהעיר. המשחק אורגן בניסיון לנפץ סטריאוטיפים, לשבור שגרה ולהכיר מקרוב, אבל גם הצליח לספק כמה שעות של נחת ותקווה לאלו ששוהים במשך חודשים ארוכים במתקן המבודד.
הופק ע"י: | עלה ב: 18/01/2016

  כתבות ווידאו שחבל לפספס