ידיעה כתובה |

: הצעה לשנות את בנק הדואר

חברה נכתב על ידי

עמותת ידיד קוראת להפוך את בנק הדואר למרכז קהילתי פיננסי שחלק גדול מהמימון שלו יגיע ממפעל הפיס.

"הזכות לחשבון בנק ונגישות לשירותים פיננסיים היא אחת הזכויות החברתיות והכלכליות החשובות ביותר והיא, לטעמנו, נכללת היום בין הזכויות החברתיות הבסיסיות כמו הזכות לדיור, בטחון תזונתי, בריאות, חינוך ותעסוקה", כתב רן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד לשר האוצר, משה כחלון. "אזרח המודר מנגישות ויכולת שימוש בכלים פיננסיים, יכולת הקיום הבסיסית שלו נפגעת."

בעמותת ידיד טוענים כי הם הגיעו למסקנה שמפעל הפיס חייב להיות מעורב ברפורמה בשוק האשראי והפיננסים בין היתר משום שכיום הוא מאפשר דווקא למי שזקוקים כל כך לחינוך פיננסי להשתמש בצורה לא מושכלת בכספם במקרים רבים. רן מלמד: "מפעל הפיס, אשר מצד אחד מעודד הימורים ומצד שני משקיע תקציבי עתק בהקמת מרכזי ספורט ותרבות (אשכולות פיס), תומך במלגות ובפעולות נוספות, אינו עושה את הדבר המתבקש ביותר. הוא אינו שותף לחזון הגדול של מערכת חינוך פיננסי ראוייה ויעילה במדינת ישראל."

על פי הפתרון שמנסים לקדם בעמותת ידיד, בנק הדואר החדש יהיה כלי פיננסי המיועד באופן מיוחד לאוכלוסיות מעוטות הכנסה ולאוכלוסיות המוגדרות כאוכלוסיות בסיכון לאשראי בבנקים המסחריים.

חינוך פיננסי אמור להיות חלק משמעותי מההצעה. לדוגמא, על פי התכנון, אחד התנאים הבסיסיים ללקיחת חלק מההלוואות בבנק הדואר החדש יהיה קבלת הדרכה והכשרה בתחום הניהול הפיננסי הנכון של משק הבית.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס