ידיעה כתובה |

: ההכרזה על דגל וסמל המדינה זמינה לציבור

חברה נכתב על ידי

באיחור של 68 שנים, לקראת יום העצמאות, הועלו לאתר מאגר החקיקה הלאומי, באתר הכנסת, מסמכי ההכרזה של מועצת המדינה הזמנית בהם נקבעו צורת הדגל והסמל של מדינת ישראל. עתה לראשונה, יהיו הכרזות אלה זמינות באתר רשמי לציבור הרחב.

בין החוקים הראשונים שחוקקה הכנסת הראשונה היה חוק הדגל והסמל התש"ט-1949, שפורסם ביום 24/05/1949.  בחוק זה נקבע כי "דגל המדינה" – הוא הדגל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום כ"ה בתשרי תש"ט (28 באוקטובר 1948) ו"סמל המדינה" – הוא הסמל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום י"א בשבט תש"ט (10 בפברואר 1949).

Clipboard01

הכרזת מועצת המדינה הזמנית על סמל מדינת ישראל, התש"ט-1949

צורתם של הדגל והסמל של המדינה החדשה שזה עתה קמה, נקבעה עוד קודם לחקיקת החוק, בתקופת מועצת המדינה הזמנית, לאחר ההכרזה על הקמת המדינה. מועצת המדינה הזמנית פרסמה את ההכרזה על הדגל ועל הסמל בעיתון הרשמי שפורסם באותה תקופה. עד היום, אפשר היה לעיין בהכרזות אלה, רק בכרכים של העיתון הרשמי מתקופה זו, המצויים בספריות המשפטיות.

2

הכרזת מועצת המדינה הזמנית על דגל מדינת ישראל, התש"ט-1948

השנה, לרגל יום העצמאות ה68 של מדינת ישראל, מערכת מאגר החקיקה הלאומי וארכיון הכנסת, סרקו את המסמכים מתוך העיתון הרשמי וצירפו אותם לדף חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949, שבמאגר החקיקה הלאומי. מעתה, ניתן יהיה לעיין לא רק בהיסטוריית החקיקה של החוק, על גלגוליו במשך השנים ובהוראות החוק המקורי ובתיקוניו, אלא לראשונה גם בהכרזות המקוריות על צורת הדגל והסמל, ולהתרשם מהצורות המקוריות של הדגל והסמל, כפי שפורסמו מיד לאחר הקמת המדינה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס