ידיעה כתובה |

: ההפרדה במגורים בין יהודים לבדואים נמשכת

חברה נכתב על ידי

דו"ח חדש של פורום דו-קיום מציג את המנגנונים השונים המבטיחים הפרדה מרחבית בין יהודים וערבים. הדו״ח חושף בין היתר את השימוש בוועדות הקבלה ביישובים גדולים מ-400 משפחות, את מספרי היישובים הנפרדים ליהודים וערבים ואת המחסומים השונים בכניסה אליהם.

נפת באר שבע משתרעת על כ-60% משטח מדינת ישראל, אך רק 8.2% מאזרחי מדינת ישראל מתגוררים בשטחה. הקהילה הבדואית מהווה 34.1% מאוכלוסיית האזור, אך רק 12.5% מן היישובים בו מיועדים לה. מתוך 126 היישובים היהודיים בנפה, ב-91.2% מופעלות ועדות קבלה שונות, המהוות חסם מרכזי למעבר של ערבים-בדואים אליהם. עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת מגמה הולכת וגוברת של מעבר משפחות בדואיות אל 11 הערים והמועצות המקומיות היהודיות בהן אין הליכי קבלה.

בעוד שמדינת ישראל חתמה על האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית ואף אישררה אותה בשנת 1979, ממשיכה המדינה להפר את דרישתה של האמנה לאסור אפליה גזעית בלא הבחנה באשר לגזע, צבע או מוצא לאומי או אתני בין היתר בגישה לזכות לחופש לבחור את מקום המגורים. כפי שחושף הדו״ח, לאורך שנים היתה זו המדינה שהגנה על ההפרדה המרחבית בנגב – ועדת הכנסת לענייני כלכלה היא שהחליטה על הקמת העיירות לבדואים בלבד ורשויות הממשלה השונות הן שהגנו בבג״ץ על זכותה של המדינה לא להחכיר קרקעות ליהודים בעיירות אלה. כנסת ישראל היא שאישרה את תיקון מספר 8 לחוק ועדות הקבלה המאפשר לוועדות אלה לפעול ביישובים קטנים. יש לציין שגם קודם לכן התנהלו ועדות קבלה באין מפריע על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל. בישוב הקהילתי כרמית, הופעלה לראשונה ועדת קבלה ליישוב אף שהוא מיועד ל-2,500 יחידות דיור, והיו אלה מדינת ישראל ורשויותיה שהגנו על הזכות לקיים ועדת קבלה ביישוב.

12795545_1579669409021422_3702062510780727486_n

מתוך ההפגנה נגד הכוונה להרוס את הפכר הבדואי הבלתי מוכר אום אל-חיראן

על אף שמדובר במדיניות ארוכת שנים, שאלת ההפרדה במגורים ממשיכה להיות רלוונטית גם כיום. בעוד שהקהילה הבדואית נתונה למצוקת דיור קשה נוכח מחסור אדיר במגרשים בעיירות הבדואיות, ובשל אי השלמת התכנון בכפרים המוכרים החדשים והעדר התכנון בכפרים הבלתי מוכרים, ממשיכה ממשלת ישראל לאשר עוד ועוד ישובים המיועדים בעיקרם לאוכלוסייה היהודית בנגב. כך, אישרה הממשלה בחודש נובמבר האחרון את הקמתם של חמישה ישובים חדשים בנגב, כולם מיועדים לאוכלוסייה היהודית.

מיכל רותם, מחברת הדו״ח: ״בשנת 2016, מדינת ישראל ממשיכה להגן על ההפרדה המרחבית בין יהודים וערבים בנגב. כך למשל מתעלמת המדינה מבקשתם של תושבי אום אל-חיראן להתגורר ביישוב החדש חירן כיישוב יהודי-ערבי משותף ומתעקשת להעבירם לעיירה בדואית בניגוד לרצונם. ראוי שמדינת ישראל תפעל יותר למען האינטרסים של כלל אזרחיה ותפסיק להגן על מדיניות ההפרדה בבתי המשפט, לתכנן יישובים נפרדים ליהודים וערבים ולשמר את ההפרדה״.

  • צפו: תושבי עתיר אום אל-חיראן תחת צווי הריסה ואיום להעיקר בפעם השלישית כדי שיוכלו לבנות על חורבות בתיהם יישוב יהודי:

משה במקום מוסא, חירן במקום אום אלחיראן (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

תושבי עתיר אום אלחיראן תחת צווי הריסה ואיום להעיקר בפעם השלישית כדי שיוכלו לבנות על חורבות בתיהם יישוב יהודי.
הופק ע"י: | עלה ב: 10/06/2015

  כתבות ווידאו שחבל לפספס