ידיעה כתובה |

: ניצחון לתאטרון אלמידאן בעתירה נגד העירייה

חברה נכתב על ידי

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את עתירת מרכז עדאלה ותאטרון אלמידאן נגד עיריית חיפה, אשר חדלה מהעברת התקציבים לתאטרון בחודש מאי השנה.

לפני מספר שבועות הגיש מרכז עדאלה עתירה בשם תאטרון אלמידאן נגד עיריית חיפה אשר הקפיאה את התמיכה העירונית לתיאטרון בחודש מאי השנה. טענת מרכז עדאלה כנגד עיריית חיפה הייתה שהקפאת התקציבים נעשתה באופן שאינו עומד במבחני המשפט המנהלי הבסיסיים: ללא מתן זכות טיעון ושימוע קודם לקיום הדיון במועצה, וללא מתן החלטה רשמית עם נימוקים, בניגוד למבחני התמיכות וללא תשתית עובדתית ראויה.
השופטת ברכה בר זיו קבעה כי לא התקבלה כל החלטה של מועצת עיריית חיפה לשלול את התקציבים או לעכבם, וזאת למרות שאושרה תמיכה כחוק לשנת 2015 כולה. משכך, היא קיבלה את העתירה והורתה על העברת התקציבים לתאטרון.

Clipboard025

ממרכז עדאלה, שהגיש את העתירה בשם תאטרון אלמידאן נמסר כי "מצער שעיריית חיפה תעביר את התקציבים רק בעקבות התערבות ביהמ"ש. מזה חודשים ארוכים ניתנה לעירייה האפשרות לחזור בה מצעדיה המפלים אשר פגעו בתיאטרון ובציבור הערבי. כעת אנו מצפים להחלטה במסגרת העתירה השנייה שהגשנו לבג"ץ נגד משרד התרבות והשרה רגב בדרישה להחזיר את תקציב התיאטרון אשר הוקפא. לאור ההחלטה היום, אנו חוזרים וקוראים למשרד התרבות לחזור בו מיד מהחלטתו המפלה, אשר פוגעת בזכות לחופש ביטוי ויצירה, להחזיר את מלוא המימון לתיאטרון אלמידאן, למנוע המשך הפגיעה בתיאטרון ולחסוך צעדים משפטיים מיותרים".
מנכ"ל תאטרון אלמידאן, ג'סאן אבו ורדה מסר כי "אני שמח ועצוב באותה מידה. שמח שהתאטרון תוקצב בסופו של יום, אבל עצוב שהיה צריך החלטה של בית משפט על מנת לממש זכות מהותית ובסיסית של חופש יצירה וחופש אומנות במדינה דמוקרטית".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס