ידיעה כתובה |

: קנסות על כדורגלנים- לא חוקיים!

חברה נכתב על ידי

בית הדין קבע שכדורגלנים הם בבחינת עובדים ולכן חוק הגנת השכר חל עליהם. עופר עייני הצהיר שהוא תומך ופועל להשגת תקנון משמעת אחיד.

בית הדין הארצי לעבודה, בראשות נשיא בית הדין, השופט יגאל פליטמן, קבע ביום שלישי שעבר (27/10/15) ששחקני כדורגל הם בבחינת עובדים כך שחלים עליהם דיני משפט העבודה והוסיף: "מנקודת מוצא זו מתחייבת המסקנה כי תקנוני המשמעת של קבוצות הכדורגל חייבים לתאום להוראות חוק הגנת השכר תשי"א 1951, כמו גם לעניין ההגבלות המוטלות על השעיית עובד, תוך הקפדה על קיום כללי חובת השימוע. בקשר להוראות חוק הגנת השכר יש להדגיש את ההוראה הקבועה בסעיף 25(א)(4) האוסרת על ניכוי סכום שהוטל כקנס משמעת משכרו של עובד, שלא על פי הוראות חיקוק או הסכם קיבוצי".

החלטת בית הדין ניתנה במהלך ערעור שהגישה נציגות שחקני הכדורגל בעניינו של כדורגלן העבר דן רומן, נגד הפועל רמת גן אך משמעותה רחבה הרבה יותר ממקרה זה. עפ"י החלטת בית הדין הקנסות שמטילות קבוצות הכדורגל בישראל על השחקנים הם אינם חוקיים ולמעשה עד אשר לא ייחתם הסכם ותקנון משמעת אחיד בין נציגות השחקנים להתאחדות, המנהלת והקבוצות, לא יוכלו הקבוצות להמשיך ולהטיל קנסות על השחקנים.

החלטה זו מהווה פריצת דרך מבחינת נציגות שחקני הכדורגל, אשר יוצגו בדיון על ידי עורכות הדין מאיה צחור אבירם ודפנה שמואלביץ. קודם להחלטה עלה לדוכן העדים יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, עופר עייני ועל פי הצהרתו נראה שכל הצדדים קרובים להשגת הסכם היסטורי בכדורגל הישראלי.

עיני הצהיר בבית הדין שהוא תומך של המהלך ויעשה הכל על מנת לקדם אותו: "אני בעד תקנון משמעת יחד איתנו ועם ארגון השחקנים להיכנס למו"מ אינטנסיבי כדי ליצור בין היתר תקנון משמעת. היו מספר פגישות והיתה התקדמות ומשום מה זה נתקע…צריך להמשיך את הדיאלוג בין ארגון השחקנים לקבוצות ולמנהלת ואז אנחנו כרגולטור נכניס לתקנון שלנו. כך זה התנהל באירופה והיום היכולת שלנו לכפות יותר, בגלל שארגון הכדורגל האירופי אימץ את זה ואנחנו מחויבים לאמץ…להערכתי אני צופה שיהיה תקנון משמעת ויהיה גם הסכם של ארגון השחקנים עם הקבוצות, זה מה שמגבש ורוקם עור וגידים, אני מקווה שזה יהיה מהר…"

השופטים החליטו להמתין עם פסק דין עקרוני בתיק של דן רומן על מנת לאפשר מיצוי המו״מ בין ההסתדרות לקבוצות אך הזהירו שגם בתקופת המו״מ חל החוק האוסר ניכוי קנסות משחקנים. בית הדין הורה לצדדים לדווח לו בתוך 60 ימים כיצד מתקדמים המגעים.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס