ידיעה כתובה |

: הצעת החוק להאכלה בכפייה בכנסת

חברה נכתב על ידי

ארגון רופאים לזכויות אדם מזהיר מחקיקה מסוכנת זו, מפגיעתה האנושה באסירים ומהנזק שתגרום ליחסי האמון בין מטפלים ומטופלים.

אתמול, 27.7, עלתה הצעת החוק להאכלה בכפייה של אסירים פלסטינים שובתי רעב לקריאה שנייה ושלישית. ארגון רופאים לזכויות אדם שב וקורא לחברי הכנסת לעצור את חקיקתו של חוק שערורייתי זה, המכשיר עינויים בחוק והמהווה הפרה חמורה של האתיקה הרפואית ואמנות בינ"ל.

kfiya-1

מתוך קמפיין של "רופאים לזכויות אדם" נגד הצעת החוק.

 

עצורים ואסירים פלסטינים בחרו לשבות רעב במחאה על מדיניות שרירותית ופוגענית של מדינת ישראל כלפיהם, המחאה נסובה בעיקר כנגד מדיניות המעצר המנהלי, מדיניות הבידוד, העינויים, מניעת ביקורי המשפחה, טיפול רפואי לקוי ותנאי אחזקה לקויים ולא אנושיים נוספים. בעקבות שביתות הרעב בשנת 2012, החלה הממשלה לקדם הצעת חוק להאכלה בכפייה של אסירים פלסטינים שובתי רעב כאמצעי לשבירת מחאת האסירים.

kfiya-2

מתוך קמפיין של "רופאים לזכויות אדם" נגד הצעת החוק.

 

נוסח הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מס' 48, התשע"ד– 2014 עבר קריאה ראשונה בכנסת הקודמת ב-2014, וממתין לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק מסמיכה את בית המשפט להורות על האכלה בכפייה או טיפול בכפייה ללא הסכמת שובת הרעב וחרף התנגדותו בהתבסס על שיקולים של בטחון המדינה; שלום הציבור (חשש לחיי אדם); אחריות בית הסוהר בשמירה על חיי האסיר. בנוסף לכך ההצעה מאפשרת קבלת ראיות חסויות שאין לשובת רעב או לעורך דינו היכולת לעיין בהן או להתגונן נגדן, כמו גם, הדיונים יכולים להתבצע בדלתיים סגורות, עם הענקת חסינות למי שיבצעו או ישתתפו בהאכלה בכפייה.

kfiya-3

מתוך קמפיין של "רופאים לזכויות אדם" נגד הצעת החוק.

 

סעיפי החוק המוזכרים בלשון החוק המוצע לא משאירים ספק באשר לייעודו האמיתי. גם התבטאויות בכירים בממשלה הנוכחית והקודמת הבהירו, בהזדמנויות רבות, כי ההצעה באה למנוע נזקים פוליטיים של שביתות הרעב של האסירים הפלסטינים, בכך שתאפשר לא להיכנע לרצונות שובתי הרעב. ניכר בבירור מתוכן החוק המוצע והצהרות הממשלה בעניין, שהצלת חיי שובתי הרעב אינה המטרה כאן, אלא הרצון לשבור בכוח את מחאתם של שובתי הרעב ולהימנע מכל דיון או שינוי מדיניות פוגענית ופסולה כלפי האסירים הפלסטינים.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס