ידיעה כתובה |

: הצעת חוק חדשה בנושא בטחון תזונתי

חברה נכתב על ידי

לראשונה תוגש הצעת חוק הבאה לעגן את תקציב הבטחון התזונתי של ישראל. הצעת החוק מוגשת על ידי ח"כ מאיר כהן (יש עתיד) ובתמיכת מהקואליציה ומהאופוזיציה ועמותת "ידיד".
הצעקת החוק מבקשת להוסיף שורת תקציב לבטחון תזונתי בתקציב המדינה, שלא יפחת מסה"כ של 250 מיליון ₪ לשנה. התקציב האמור יתווסף ולא ייגרע מתקציבי משרדי הרווחה והחינוך. על פי ההצעה התקציב האמור ייקבע על בסיס דוח לביטחון תזונתי שיפיק המוסד לביטוח לאומי באופן חד שנתי ולא יאוחר מחודש לפני אישור תקציב המדינה.
שר הרווחה יקבע תקנות לשימוש בתקציב בהתאם לתכלית החוק תוך היוועצות במועצה לביטחון תזונתי ותוך שימת דגש על הזנה במפעלים מוגנים, מועדוני קשישים ועמותות המחלקות מזון , כרטיסי מזון ושאר פתרונות. כמו כן יוקדש התקציב לטובת פרוייקט ארוחה חמה בחופשה לילדים בסיכון.
tent

  כתבות ווידאו שחבל לפספס