ידיעה כתובה |

: עובדי מעון לנוער בסיכון בטמרה התאגדו במען

חברה נכתב על ידי

עובדי מעון לנוער בסיכון בטמרה התאגדו במען – דורשים להסדיר העסקתם כחוק והגנה מפני חקירות סרק. הנהלת המעון מסרבת להכיר במען ולוחצת על העובדים לסגת מהחברות באיגוד.
במוצאי שבת ה- 16.5 שלח מנכ"ל ארגון העובדים מען, אסף אדיב, הודעת פקס למנהלי המעון לילדים בסיכון "אזדיהאר" בטמרה, והודיע על הצטרפות 10 עובדים מתוך 24 עובדי המעון לארגון העובדים מען, וכי מען הפך לארגון היציג של עובדי המעון, דבר שמחייב את הנהלת המעון לפתוח במו"מ על הסכם שכר קיבוצי עם מען. אדיב הציע לקיים בהקדם פגישת הכרות והבהרה של המסגרת החוקית למו"מ על הסכם קיבוצי במקום.
תגובת הנהלת המעון היתה שלילית. במקום לקבוע מועד לפגישה עם נציגי מען החלה ההנהלה בהפעלת לחצים ישירים ובלתי ישירים על העובדים במטרה להביא אותם לבטל את חברותם בארגון העובדים – דבר המהווה עבירה חמורה על החוק. בתגובה שלחה היועצת המשפטית של מען, עוה"ד איה ברטשנטין, מכתב התראה חריף להנהלת המעון ודרשה כי תופסק לאלתר כל פעולה שיש בה משום הפעלת לחץ או שיחות עם עובדים בקשר להתארגנות באיגוד.

maan
מעון אזדיהאר מטפל ב- 50 ילדים ובני נוער עד גיל 18 מהמגזר הערבי. כל העובדים והעובדות ב"אזדיהאר" הם עובדים מקצועיים – יש ביניהם עובדים סוציאליים, מורות, מדריכי ספורט, מדריכים, עובדות כלליות ועובדות מטבח. חלקם מועסקים במקום כבר מספר שנים.
העובדים פנו למען כדי להסדיר את תנאי עבודתם – בין השאר הם מתלוננים על כך שאין רישום שעות העבודה האמיתיות, על העדר תשלום לעובדים שהועסקו ביום הבחירות ועל העדר קריטריונים ומסלול קידום. בוגרי האוניברסיטאות והמכללות שמועסקים בהוראה והדרכה במעון אינם מתוגמלים לפי השכלתם והכשרתם.
בנוסף לכך, לעיתים קרובות מוגשים נגדם תלונות שווא על אלימות, והם חשופים לחקירות משטרתיות ופתיחת תיקי סרק נגדם, בלי שיזכו להגנה של מוסדות הרווחה. יש לציין שהדבר מתרחש במוסדות רבים לחוסים. לא קיים שום מנגנון שיברר בין תלונות שווא ותלונות ראויות, עוד לפני העברת הטיפול למשטרה.
מטרת ההתארגנות היא להסדיר את העסקתם באופן חוקי, לשפר את שכרם ואת דירוג הותק, ולפתור בעיות חוקיות ומנהליות המעיקות עליהם. הוקם ועד פעולה בן 3 חברים במוסד.
עשרות אלפי צעירים וצעירות ערבים המועסקים בישובים הערבים סובלים מהעדר הסכם עבודה קיבוצי מחייב, ולעיתים מתנאי העסקה לא חוקיים ופוגעניים. התאגדות העובדים ב"אזדיהאר" מעלה על סדר היום את הצורך להסדיר את תנאי העבודה והשכר בתוך הישובים הערבים – בעיה שעד כה לא זכתה לתשומת לב מספקת.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס