ידיעה כתובה |

: תגובת ACRI – סיוע בדיור והגנה על עובדים

חברה נכתב על ידי

תגובת האגודה לזכויות האזרח על ממצאי דוח המבקר בנושא ההגנה על זכויות עובדים:

"הממצאים, הקושרים בין אכיפה מועטה של זכויות עובדים למציאות שבה עובדים רבים מדי חיים בעוני, הם מצערים במיוחד, לאור העובדה שמדובר בבעיה ארוכת שנים, עליה חזרו והתריעו הארגונים החברתיים. האכיפה הלקויה אינה הכשל הממשלתי היחיד ביחס לזכויות העובדים: הממשלה עצמה מעסיקה כ-20% מעובדיה בהעסקה קבלנית, ומזה שנים, אינה משקיעה משאבים משמעותיים בהסרת חסמים בכניסה לעולם העבודה.

כדי לשנות זאת, על הממשלה וגופים ציבוריים נוספים לעבור להעסיק עובדים באופן ישיר. בנוסף, על הממשלה להקצות משאבים משמעותיים הרבה יותר לטובת עידוד העסקת נשים, מבוגרים, ובני קבוצות שונות בחברה, כמו ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה, ולמתן כלים תומכי תעסוקה, כמו הרחבת סיוע למימון מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, חיזוק שירות התעסוקה ופיתוח משמעותי של ההכשרות המקצועיות, אשר "יובשו" באופן מתמשך ועמוק בעשור האחרון."

zchoyot-ovdim

תגובת האגודה לזכויות האזרח על ממצאי דוח המבקר בנושא הסיוע בדיור:

לדברי עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח, "המבקר שב וחוזר על הנתונים הקשים בדוחות קודמים שלו ובדוח הוועדה למלחמה בעוני, לפיהם 300 אלף משפחות בישראל, בעשירונים 1-3, מוציאות סכומים גבוהים מאוד לדיור, ומשפחות עניות המתגוררות בשכירות מוציאות כ-60% מההכנסה שלהן, פי שניים מהרף המקסימלי המקובל העומד על 30%. המבקר מצביע על מחדל מתמשך של המדינה להעמיד למשפחות אלו פתרונות אפקטיביים. הזכאות לדיור ציבורי היא מצומצמת ביותר, ולמרות זאת, תור הממתינים לדיור הציבורי רק הולך ומתארך, שעה שהממשלה לא עומדת ביעדים שהציבה לעצמה, הן לגבי רכישת דירות והן לגבי הקצאה של דירות ריקות.

הסיוע בשכ"ד עומד בממוצע על 880 שקלים, ואינו מתעדכן לאור עליית מחירי השכירות, חרף המלצות ועדת אלאלוף והביטוח הלאומי. המבקר חשף, כי משרד הבינוי ביקש לעדכן את שכר הדירה אך האוצר התנגד לתקצב את העדכון בתקציב 2015. משפחה לא יכולה להתקיים עם נטל דיור כה משמעותי לאורך זמן על חשבון צרכים חיוניים אחרים, ואם הממשלה החדשה לא תמהר לפעול, אנחנו צפויים לראות עלייה של תופעות של מגורים בצפיפות קשה ובתנאים קשים, ואפילו חסרוּת בית."

עו"ד גן מור מוסיף, כי "המבקר עומד על כך שההוצאה הממשלתית לסיוע בדיור ממשיכה להיות קטנה באופן משמעותי מהממוצע של מדינות ה-OECD חרף משבר הדיור החריף (0.3 מהתוצר לעומת 0.5). הדיור הציבורי בישראל הוא פחות מ-3% מהדירות, מהנמוכים במדיניות ה-OECD. אנו מצפים מהממשלה החדשה לנקוט בצעדים משמעותיים להגדלת מאגר הדיור הציבורי ולערוך רפורמה במערך הסיוע בשכר דירה, לרבות עדכון סכומי הסיוע והעברת חוק שכירות הוגנת".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס