ידיעה כתובה |

: האם המשטרה פעלה לפי נהליה?

חברה נכתב על ידי

על פי הדיווחים והתיעוד המצולם מההפגנה אמש ומהפגנת יום חמישי האחרון, ניכר כי המשטרה לא פעלה על פי הנהלים שהיא עצמה קבעה, וככלל, נראה כי לא נעשה שימוש מידתי וסביר באמצעי פיזור ההפגנות.
שימוש משטרתי באמצעים לפיזור הפגנות איננו אסור, אולם יש לעשותו בצורה המדודה ביותר, בהתאם לחומרת הפגיעה בסדר הציבורי ובשלום הציבור. באגודה לזכויות האזרח מותחים ביקורת על האלימות המופרזת שנקטה המשטרה.

תיעוד ההפגנה בצילום ישראל פוטרמן: 

נהלי המשטרה קובעים שלושה עקרונות יסוד בשימוש באמצעים לפיזור הפגנות והפרות סדר:

1. אזהרה מוקדמת: לפני שימוש בכל אחד מאמצעי פיזור ההפגנות, יש לתת אזהרה מוקדמת למפגינים בדבר הכוונה להפעיל אמצעי זה, באמצעות מערכת כריזה מתאימה, ותוך מתן שהות סבירה להתפזר מהמקום.

2. מדרג אמצעים: אחד מעקרונות היסוד של השימוש באמצעים לפיזור הפגנות וטיפול בהפרות סדר הוא שימוש מדורג, בהתאם לחומרת הפגיעה בסדר הציבורי ובשלום הציבור. השימוש באמצעים צריך להיעשות מהקל אל החמור, ואין לעשות שימוש באמצעי חמור מבלי שנעשה קודם לכן שימוש באמצעים קלים יותר.
זה המדרג שקבעה המשטרה לשימוש באמצעים, מן הקל אל הכבד:
1. אלות
2. סוסים/פרשים
3. מכונית התזה (כולל נוזל ה"בואש")
4. רימון הלם
5. גז מדמיע
6. סוס הלם – הסתערות רכובה תוך שימוש ברימוני הלם וגז.
7. כדורי ספוג
8. כדורי מתכת מצופים בגומי (אסור לשימוש בתחומי ישראל)

3. מידתיות: השימוש לא יעלה על המידה הנדרשת ולצורך השגת המטרה בלבד.

צילום: ישראל פוטרמן

צילום: ישראל פוטרמן

באגודה מציינים, כי "על פי הדיווחים והתיעוד המצולם מההפגנה אמש ומהפגנת יום חמישי האחרון, ניכר כי המשטרה לא פעלה על פי הנהלים שהיא עצמה קבעה, וככלל, נראה כי לא נעשה שימוש מידתי וסביר באמצעי פיזור ההפגנות. המשטרה פעלה בניגוד לנהליה כשלא הזהירה לפני השימוש בכל אחד מאמצעי פיזור ההפגנות, והשימוש בהם לא היה הדרגתי. בפרט, עולה מהדיווחים, כי המעבר משלב האיפוק לתגובה כוחנית ואלימה, היה מפתיע, והתבצע ללא אזהרה מוקדמת. ספק רב אם השימוש ב'סוס הלם', ודווקא ברגעי ההפוגה, היה הכרחי."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס