ידיעה כתובה |

: הרכב מועצת הנפט – מנוגד לחוק

חברה נכתב על ידי

התנועה לאיכות השלטון פנתה ביום א' האחרון לשר התשתיות בקריאה להפסיק פעילות המנוגדת לחוק ולתקן ליקויים בהרכב מועצת הנפט המייעצת לשר.
לפי האמור בחוק, לשר התשתיות מועצה מייעצת שתפקידה לייעץ לשר בעניינים שונים ואישורה נדרש במגוון היבטים של מתן היתרים לחיפושי גז ונפט ואישור רישיונות קידוח. המועצה אמורה למנות חמישה עשר חברים, בהם לפחות שבעה מקרב הציבור. לצדם אמורים לשבת במועצה גם נציגים ממשרד האוצר, משרד האנרגיה והמים והמשרד לאיכות הסביבה.

בהתאם למידע שהגיע למשרדי התנועה לאיכות השלטון, הרכב המועצה אינו עונה על הנדרש בחוק מזה כשנה, וחברים בה שמונה חברים בלבד אשר רק ארבעה מתוכם מונו כנציגי ציבור. יש לציין כי מאז כניסתו של השר לתפקיד במרץ 2013, לא תוקנו הליקויים.

בו בזמן שמשרד האנרגיה מתעלם בצורה בוטה מלשון החוק הברורה, מתכנסת המועצה בעניין שבשגרה, ומוציאה תחת ידיה החלטות רבות– הנוגעות לליבת עשייתה, והן בעלות השלכות רוחביות כלכליות וסביבתיות משמעותיות ביותר. בין החלטות אלו, אשר התקבלו כאמור בהרכב חסר, ניתן למנות החלטות הנוגעות לשינויי גבולות ברישיונות חיפוש קיימים, מתן רישיונות חדשים, העברת זיכיונות לתמלוגים ועוד. בכך המועצה אינה ממלאה את תפקידה באופן מיטבי, והיעדרם של נציגים מטעם הציבור מהווה זלזול באינטרס הציבורי שנותר מופקר למול האינטרסים המסחריים של חברות חיפוש הגז והנפט.

עו"ד תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון: "מדובר באחת המועצות החשובות ביותר אשר מקבלת החלטות בעלות השלכות הרות גורל הנוגעות לאיכות חייהם של מיליוני אזרחי ישראל, כמו לדוגמא קידוחי הנפט ברמת הגולן. מן הראוי שהרכב מועצה זה ימונה על פי חוק, יכלול את מספר הנציגים אשר המחוקק קבע כי אמורים להיות בה, ומעל הכל- שיכלול את האנשים המתאימים והראויים לכך".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס