ידיעה כתובה |

: מצב מבקשות מקלט עובדות בישראל

חברה נכתב על ידי

עמותת קו לעובד מפרסמת דו"ח חדש לרגל יום האישה הבינ"ל, אשר עוסק במצבן של אלפי מבקשות מקלט עובדות בישראל. הדו"ח מעיד על כי מצב כלכלי קשה וכורח כלכלי מאלץ עובדות אלו לעבוד בכל מחיר ובתנאי העסקה פוגעניים.

יום האישה הבינ"ל מצוין מדי שנה בשמיני במרץ, ולאורו מתפרסם דו"ח של עמותת קו לעובד אשר בוחן את תמונת מצבן של מבקשות המקלט העובדות החיות בישראל של שנת 2015. הדו"ח מעיד כי כעובדות, מבקשות מקלט המועסקות בישראל נוטות לקחת חלק בשוק העבודה השניוני, הכולל עבודה קבלנית המאופיינת בשכר נמוך ותנאים פוגעניים יותר בהשוואה לעובדות אחרות.

96% מתוך 359 העובדות אשר פנו לעמותת "קו לעובד" במהלך שנת 2014 בבקשת ליווי וייעוץ, עבדו בעבודות ניקיון בענפים שונים תמורת שכר שעתי, ו- 49.8% הועסקו באמצעות קבלני משנה. עוד מצויין בדו"ח כי ההפרה הבוטה מכולן של זכויותיהן כעובדות הינה פיטורים במהלך הריון. בשנת 2012 פנו לעמותה 15 נשים שסבלו מפיטורים לא חוקיים בהריון, בשנת 2013 המספר כמעט הוכפל ועמד על 26 נשים,  ובשנת 2014 פנו 85 מבקשות מקלט אשר פוטרו במהלך הריונן, נתון המדגיש את התפשטות המגמה.

kav

הדו"ח מציג גם את ממצאיו של סקר מבקשות מקלט 2014 שביצעה העמותה- ניתוח איכותני באמצעות שאלון הכולל 40 שאלות בשלושה תחומים: ­רקע כללי, תנאי עבודה והיכרות זכויות עובדים, וכן תנאי ועלות מחייה בישראל. על השאלון ענו 41 נשים מבקשות מקלט ממדינות שונות. הנשאלות בסקר פנו לסיוע העמותה בשל: אי-תשלום זכויות סוציאליות, סיוע בנושאים הנוגעים לפיצויי פיטורין, אי תשלום שכר תמורת עבודתן, פיטורים בהריון, מימוש זכויות מהביטוח הלאומי לאחר לידה, אי קבלת תלושי שכר והיעדר ביטוח רפואי.

נועה קאופמן, רכזת תחום פליטים ומבקשי מקלט בקו לעובד: "הדו"ח מדגיש ומחדד את המציאות הקשה בה חיות מבקשות המקלט בישראל, ומעיד על כי מדובר בקבוצה פגיעה במיוחד המתמודדת עם אתגרים רבים בשוק העבודה הישראלי. יודגש כי קבוצת עובדות זו ממילא מוחרגת מן התיקון לחוק ההסתננות והקריטריונים לזימון למתקני הכליאה בדרום הארץ, ואי לכך השארת העמימות בעניין מצבן התעסוקתי ואי אכיפת זכויות העובדים בקבוצה זו, מהווה הוספת חטא על פשע. בכדי למנוע התדרדרות במצבן הסוציאלי של העובדות, שיפגע בהן, בילדים התלויים בהן ובסביבה בה הן חיות, יש להעניק לעובדות אפשרות להשתכר בכבוד, ולקיים את עצמן באנושיות."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס