עדכון חדשות |

: הכרה בפליטים ועידוד עזיבה "מרצון"

חברה נכתב על ידי

בעקבות הדיון בעתירה בעניין חוק ההסתננות בית המשפט הורה למדינה להגיש נתונים מפולחים בדבר מספר השוהים ב"חולות"; בדבר טיפול בבקשות מקלט וקבלת החלטות בהן; ובדבר מספר מבקשי המקלט שיצאו מישראל מתוך מתקני המשמורת או מ"חולות".

המדינה הגישה ביום 16.2.15 תצהיר משלים, וביום 25.2.15 הוגשה תגובה מטעם הארגונים העותרים, שבה נותחו נתוני ההכרה האפסיים בפליטים – נתוני ההכרה הנמוכים ביותר מבין מדינות המערב. כך נכתב בתגובה:

"מערכת המקלט בישראל היא 'משחק מכור' והנתונים מעידים על כך. איש אינו לוקח אותה ברצינות. מבקשי מקלט יודעים שסיכוייהם להיות מוכרים כפליטים בישראל מגרדים את האפס, וזאת ללא קשר לעוצמת טענתם. קניית כרטיס לוטו היא השקעה סבירה מצידו של אדם ראציונלי יותר מהגשת בקשה למקלט בישראל. כל העוסקים בתחום סבורים כך גם הם. אין גורם אחד מחוץ לרשויות המדינה – לא ארגוני זכויות האדם העוסקים בתחום, לא עורכי דין המייצגים בהליכי מקלט, לא ארגונים בינלאומיים המעורבים או שהיו מעורבים בהליכי המקלט בישראל, לא מבקשי המקלט שהמערכת הזו אמורה לשרת ולא גורמים אחרים שנחשפו למערכת המקלט הישראלית – הנותנים בה אמון. איש, מלבד המשיבים עצמם, אינו סבור כי מדובר במערכת המבחינה בין פליטים לבין מי שאינם פליטים ומזהה את מי שזכאים להגנה לפי המשפט הבינלאומי. איש אינו סבור כי מדובר במערכת ששמה לה למטרה לזהות פליטים ולהגן עליהם. […] ברקע החוק [למניעת הסתננות] עומדת מדיניות של הכחשת פליט?ת. ברקעו עומדת מערכת המלמדת על עצמה כי היא לא נועדה לבחון בכנות ובתום לב בקשות מקלט, במקרה הרע, או שפשוט אינה יודעת כיצד לבחון בקשות, במקרה הטוב. ההסדרים שבחוק משתלבים במכלול רחב יותר הכולל הפעלת סטנדרטים שאינם מתיישבים עם פרשנותה הנכונה של האמנה בדבר מעמד של פליטים (כמו בעניינם של אזרחי סודן ואריתריאה), שנועדו לדחות את כל בקשות המקלט, ושנועדו להותיר מבקשי מקלט ללא מעמד וללא זכויות ולדחוק אותם לכדי ייאוש. לא ניתן לפרש את הנתונים שמסרה המדינה אחרת."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס