ידיעה כתובה |

: התנועה לאיכות השלטון "ידידת בית המשפט"

חברה נכתב על ידי

התנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה לבית המשפט העליון להצטרף להליך במעמד "ידידת בית המשפט" בעניין ההכרזה על תקן רשמי של עמידות מזרנים בפני אש.
עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי מחובתו של שר הכלכלה לשקול שיקולי הגברת תחרות והפחתת יוקר המחייה לפני כל הכרזה על תקן רשמי אשר מגביל את הייבוא ומקטין את התחרות במשק.
התנועה לאיכות השלטון פנתה לבית המשפט העליון בבקשה לצרפה להליך במעמד "ידיד בית המשפט" בתיק תקן המזרנים. במוקד העתירות (בג"ץ 5334/14; 4926/14) עומדת הכרזת שר הכלכלה על תקן 5418 כעל תקן ישראלי רשמי. התקן נועד להבטיח עמידות מפני הידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות. התקן מחייב כל מוצר לגלות עמידות למשך 12 שניות בשני מבחני התלקחות – אש ממקור סמוי ("מבחן הסיגריה"), ואש ממקור גלוי ("מבחן הלהבה").
העתירות מעלות שורה ארוכה של טענות נגד הגדרת "מבחן הלהבה" כמבחן מחייב במסגרת ההכרזה על התקן כתקן רשמי, ונגד ההליכים שבמסגרתם נדחה, פעם אחר פעם, מועד תחילת כניסתו לתוקף.

hatnoa-leaichot

התנועה למען איכות השלטון בישראל, מבקשת להצטרף להליך במעמד "ידידת בית משפט". התנועה לא מביעה עמדה במחלוקת המקצועית, הנדונה בעתירות, שעניינה ההכרעה הראויה בין שיקולי בטיחות הציבור לשיקולי בריאות הציבור. במקום זאת, מבקשת התנועה להצביע על היבט שלא נטען באופן ממצה בעתירות שהוגשו – חובתו של שר הכלכלה לשקול את ההשלכות על התחרות במשק ועל יוקר המחייה, בטרם קביעת חסמי ייבוא. זאת, במטרה לתרום לדיון על סמך ניסיונה והמומחיות שפיתחה במהלך המאבק בבעיית הריכוזיות ויוקר המחייה במשק הישראלי, הפוגעים בציבור כחברה וכפרטים.

בבקשת ההצטרפות טוענת התנועה כי בהליך ההכרזה נפלו שני פגמים מנהליים מהותיים. ראשית, לא נלקחו בחשבון שני שיקולים חיוניים – פתיחת השוק לתחרות והפחתת יוקר המחייה – אותם היה על שר הכלכלה לשקול טרם ההכרזה על התקן כעל תקן רשמי. שנית, הליך ההכרזה לא נערך על פי קריטריונים קבועים, ברורים ומוגדרים, ולא התקיים בשקיפות המתחייבת. עמדת התנועה הינה כי פגמים מנהליים אלו, מחייבים להמשיך ולהשהות את כניסת התקן לתוקף, ולהשיבו לשקילה מחדש בפני שר הכלכלה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס