ידיעה כתובה |

בג"ץ למדינה: ספקו נתונים לגבי בקשות מקלט

חברה נכתב על ידי

אתמול (ה-3.2.2015) נערך בבג"ץ דיון בתיקון 5 לחוק למניעת הסתננות העוסק בין היתר בצורת הפעולה של מתקן חולות. חוק זה עבר כבר מספר תיקונים, כשכל פעם בג"ץ סותר אותו עקב אי-חוקיותו והמדינה מחוקקת חוק חדש שאינו עונה על הקריטריונים של בג"ץ לחוקיות מתקן הכליאה חולות. החוק, למרות תיקוניו הרבים, לא שינה את תכליותיו, הזהות לאלו שביהמ"ש פסל בעבר, ובראשן המטרה המוצהרת "לעודד" יציאה של מבקשי מקלט באמצעות שבירת רוחם, גם במקרים בהם מכירה המדינה בסכנה הנשקפת להם במדינות מוצאם.

plitim3

הבג"ץ אתמול קבע כי על המדינה לספק בתוך שבוע, עד ה-11.2, נתונים שיאפשרו לבג"ץ לקבל החלטה. המדינה נדרשת לספק נתונים בדבר מספר השוהים במרכז השהייה "חולות" בפילוח לפי הפרמטרים הבאים: אורך תקופת השהייה במרכז השהייה ובמשמורת ומשך השהייה בישראל. כמו גם נתונים בדבר מספר בקשות המקלט שהוגשו ליחידת ה-RSD עד היום, מספר הבקשות שהתקבלה החלטה בעניינם, מספר הבקשות שאושרו והצפי באשר למשך הזמן עד להכרעה בבקשות שטרם הוכרעו. נתונים נוספים שהתבקשו מהמדינה הם נתונים בדבר מספר מבקשי המקלט שעזבו את ישראל מרצון במהלך שהותם במתקן חולות או כלא סהרונים ובדבר שיעורם מתוך כלל מבקשי המקלט שעזבו את ישראל מרצון.

הארגונים שהגישו את העתירה; המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד ואמנסטי אינטרנשיונל הגיבו על הדיון: "המדינה הודתה היום כי כל תכליות החוק נותרו זהות לאלה שעמדו בבסיס החוקים הקודמים שבג"ץ פסל: הרתעת מבקשי מקלט חדשים – שכבר אינם נכנסים ממילא, והבאת אלה שכבר חיים פה להתייאש ו"לעזוב" מרצון. הסדר המאפשר את כליאתם של כ-2000 מבקשי מקלט חפים מפשע ל-20 חודשים, בסתירה למחויבויות המוסריות והבינלאומיות של מדינת ישראל. אנו מקווים כי בית המשפט העליון יבהיר הפעם למדינה אחת ולתמיד כי עליה לחדול מחקיקה דורסנית המתנערת מחובתה לספק מענה חודשים במתקן "חולות" לא מסייע כהוא זה לתושבי דרום תל אביב, וממשיך לעמוד אמיתי, הן לתושבי דרום תל אביב והן למבקשי המקלט."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס