ידיעה כתובה |

: עובדי מפעל אלומיניום במישור אדומים התאגדו

חברה נכתב על ידי

לטענת העובדים הפלסטינים במפעל מ.ש. אלומיניום בע"מ במישור אדומים, הנהלת המפעל מטילה עליהם קנסות שרירותיים בשל איחורים קלים, מקזזת שעות מתלושי השכר באופן בלתי חוקי, מקפיאה את שכר העובדים המקצועיים והותיקים, משלמת תעריף נמוך עבור נסיעות, ויש לה חוב גדול לעובדים ותיקים בתשלום הפנסיה. 

שכרם של העובדים – בהם עובדים מקצועיים וותיקים שמפעילים מכונות חדישות ומשוכללות – עולה רק במעט על המינימום. המפעל משלם את תנאי המינימום הקבועים בחוק, כאשר רק בחודש האחרון, ורק בעקבות לחץ שהפעילו העובדים, החל המפעל לבטח את העובדים בביטוח פנסיוני, וכך התחוור לעובדים כי אכן מדובר בזכות שלהם שלא שולמה במשך שנים ארוכות.

בעקבות תנאי העבודה אלו החליטו העובדים הפלסטינים להתאגד במטרה להסדיר את תנאי העבודה במקום בהסכם קיבוצי. 31 העובדים המועסקים במפעל מ.ש. אלומיניום בע"מ במישור אדומים הצטרפו לארגון העובדים מען בסוף השבוע האחרון. מאחר והמפעל מעסיק כ-65 עובדים, ומספר החותמים עולה על השליש הנדרש בחוק כדי להשיג יציגות, מען הפך לארגון היציג במפעל.
במכתב רשמי ששלח מנכ"ל מען אסף אדיב להנהלת המפעל ביום ה', ה- 15.1, הודיע אדיב על התאגדות העובדים במען, ודרש ממנהלי מ.ש. אלומיניום לקיים בהקדם אסיפת עובדים בתוך שטח המפעל ולפתוח במו"מ עם נציגות העובדים ומען על הסכם קיבוצי.

צילום: אסף אדיב (מימין) נפגש עם העובדים במישור אדומים ב- 14.1. קרדיט צילום: ארגון העובדים מען

צילום: אסף אדיב (מימין) נפגש עם העובדים במישור אדומים ב- 14.1. קרדיט צילום: ארגון העובדים מען

מען פועל באזור התעשייה מישור אדומים על בסיס החלטת בג"צ גבעת זאב משנת 2007 שקבעה כי עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מעסיקים ישראלים בהתנחלויות זכאים לכל הזכויות שחוקי העבודה מעניקים לעובדים ישראלים – בכלל זה הזכות להתאגד ולנהל מו"מ קולקטיבי.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס