ידיעה כתובה |

: בג"ץ דחה את העתירה נגד העלאת אחוז החסימה

חברה נכתב על ידי

בג"ץ בהרכב של 9 שופטים דחה ברוב דעות את העתירות נגד התיקון לחוק שהעלה את אחוז החסימה ל-3.25%. העתירה נדחתה ברוב של שמונה כשהשופט גו'בראן בדעת מיעוט סבר שיש לבטל את התיקון לחוק.

בעתירה, שהגיש יהודה גוטמן, נכתב שהחוק פוגע בדמוקרטיה מאחר והוא מדיר את המפלגות הערביות, כמו גם מקשה על כניסת מפלגות חדשות לכנסת ויצר אפלייה בין מפלגות וותיקות וחדשות. מפורטות בעתירה מספר דוגמאות למפלגות שבכניסתן הראשונה לכנסת קיבלו תמיכה של פחות מ-3.25% מהציבור וכיום הן מפלגות גדולות יותר. עוד הוסבר, כי הטענה של מחוקקי החוק, שהעלאת אחוז החסימה תגדיל את המשילות, בכך שתמנע סחטנות מפלגות קטנות, אינה נכונה וכי העלאת אחוז החסימה דווקא תפגע במשילות. " כאשר קיימות מפלגות קטנות, יש לראש הממשלה כמה אופציות נוספות להרכיב ממשלה, ומרחב התימרון של ראש הממשלה גדל, על כן קיומם של מפלגות קטנות, יכול דווקא לשפר את המשילות ולהוריד את מפלס "הסחטנות", כיוון שלא ייווצר מצב של מפלגה אחת בינונית או גדולה, "שמוכרחים" אותה בכדי להרכיב קואליציה, אלא ישנם מספר מפלגות ואופציות להרכבת קואליציה."

האגודה לזכויות האזרח ועדאלה, שהצטרפו כידידי ביהמ"ש (משמעות הדבר היא הצטרפות לעתירה כגוף שיש לו ידע נוסף לתרום מעבר לטיעונים של העותר), הגישו חוות דעת בה הדגישו את הפגיעה בזכות הייצוג של הציבור הערבי. הם טענו כי "אחוז החסימה החדש עלול לכפות מונוליטיות כפויה על המיעוט הערבי בישראל. בני ובנות קבוצת המיעוט הערבי לא יוכלו לבחור ברשימות המייצגות את השקפותיהם,אלא רק ברשימה אחידה, שנכפית על המיעוט והמבקשת לייצג את כלל חברי קבוצת המיעוט. מהלך זה עלול להביא להדרת קבוצות שונות מקרב הציבור הערבי, אשר לא ימצאו רשימה שתתמודד לבחירות עם ייצוג ברור להשקפותיהן החברתיות והפוליטיות הבסיסיות. מכאן שהתיקון פוגע מעל הנדרש בזכויות יסוד מוגנות של הבוחרות והבוחרים הערבים, ובעיקר בזכות לבחור ולהיבחר ובזכות לשוויון."

בגלל הבחירות, הוקדם הדיון בבג"ץ כדי שיתקיים לפני תאריך הגשת הרשימות ויאפשר להגיש רשימות בהתחשב באחוז החסימה המעודכן. מפאת חוסר זמן, בפסק הדין לא נימקו את ההחלטה לדחות את הערעור ולהשאיר את אחוז החסימה 3.25%, אך כן השאירו פתח להעלות את הנושא לדיון מחודש לאור תוצאות הבחירות לכנסת ה-20.

בפסיקת הבג"ץ נכתב "לאחר שבחנו את החומר שבכתב שהוגש לנו, ולאחר שמיעתם של בעלי הדין ושל האגודות שביקשו להצטרף, הננו מחליטים ברוב דעות (בניגוד לדעתו של השופט ס' ג'ובראן) לדחות את העתירות. עם זאת, אין בדחייתן של העתירות כדי לסגור את הדלת בפני תקיפה נוספת של תיקון החוק שהעלה את אחוז החסימה, לאחר שתתבררנה התוצאות של הבחירות לכנסת העשרים. נבהיר, כי אין כוונתנו לומר שתוצאות הבחירות עשויות להתבטל, אלא כוונתנו היא שניתן יהיה לתקוף את הסעיף לפני הבחירות לכנסת העשרים ואחת על רקע התוצאות של הבחירות לכנסת העשרים, והכל כמובן בהקשר לאחוז החסימה. בנימוקים שיינתנו יוסבר מדוע הגענו לתוצאה האמורה." עוד הוסיפו, "לקראת סוף חודש זה יש להגיש לוועדת הבחירות המרכזית את רשימות המועמדים לכנסת העשרים. הסוגיה של אחוז החסימה הינה סוגיה מורכבת. נוכח דוחק הזמן החלטנו ליתן לעת הזו פסק-דין בלא נימוקים. הנימוקים יינתנו בהמשך."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס