ידיעה כתובה |

: האגודה לזכויות האזרח נגד שימוש באקדח טייזר

חברה נכתב על ידי

לדברי עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח, "האגודה לזכויות האזרח שבה והתריעה בעבר שיש להתייחס לטייזר כאל נשק קטלני לכל דבר, ושהשימוש בו צריך להיות מוגבל רק למקרים שבהם נשקפת סכנה ממשית לפגיעה באדם. דרוש שינוי מהותי של הנהלים לשימוש בטייזר, שהם כיום מתירניים מדי ולא לוקחים בחשבון את כלל הסכנות שבשימוש בכלי הזה."

"בשנים האחרונות הולכות ומתרבות העדויות לכך, שטייזר איננו נשק בטוח לשימוש ושקיימת נטייה לשימוש יתר בטייזר בידי המשטרה. דוח מבקר המדינה חושף ליקויים חמורים ביותר בשימוש המשטרה בטייזר, בפיקוח על השוטרים שמשתמשים בטייזר ובהפקת לקחים ממקרים בהם נעשה שימוש חורג בטייזר. לטעמנו, היה ראוי שהמשטרה תשהה את השימוש בטייזר עד לבדיקה מעמיקה ומקצועית של ממצאי הדוח ועד לשינוי משמעותי של נהלי השימוש בטייזר".

בניגוד להתייחסות המשטרה לטייזר כנשק אל-הרג, מספר מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות מצאו שטייזר עשוי לגרום למוות ושהשימוש בו מעלה באופן משמעותי את הסכנה לפגיעה באזרחים. כתוצאה מכך, בחלק ניכר מהמדינות בהן נעשה שימוש בטייזר, קיימות הגבלות נרחבות הרבה יותר בהשוואה לנוהל הישראלי, שעיקרן ההנחיה, כי יש לעשות שימוש בטייזר רק כדי למנוע פגיעה באדם.

ממצאי דוח מבקר המדינה מצדיקים שינוי מן היסוד של נהלי השימוש בטייזר. כך, לדוגמה, הדוח חושף לראשונה כי ביוני 2013 מת בישראל אדם לאחר שהופעל נגדו טייזר 8 פעמים ברצף (אף כי הנהלים אסרו באותה תקופה על הפעלת הטייזר יותר מפעמיים רצופות). הדוח מגלה כי ההיבטים השונים של המקרה החמור הזה לא נבחנו על ידי המשטרה, לא הוסקו מסקנות כלשהן מתוצאות האירוע ואפילו לא נשלל השימוש באקדח הטייזר מהשוטר היורה.

בניגוד להתנהלות המשטרה בישראל, בקנדה הוקמה ועדת חקירה ממשלתית בשנת 2007 בעקבות מקרה מוות של מהגר פולני אשר חושמל מספר פעמים באמצעות אקדח טייזר בוונקובר.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס