תמלול הכתבה: ברוטליות של שוטרים ודרישה מיותרת להזדהות

אזרח: מה קרה? מה קרה? מה קרה?
שוטר: מה שמך אדון?
צלם: אהוד.
שוטר: אהוד?
צלם: כן
שוטר: תן לי תעודה מזהה בבקשה.
צלם: למה?
שוטר: כי אתה מצלם אירוע שאולי אני ארצה אותו...
צלם: מצוין.
שוטר: אדון, אני פעם שנייה מבקש תעודת זהות אני לא אבקש פעם שלישית.
צלם: מיד אני אתן לך, מה שמך?
שוטר: שמי ניר, תן לי תעודה מזהה.
שוטר: אדון זו הפעם השלישית שאני מבקש ממך תעודה מזהה.
צלם: למה אתה רוצה תעודה מזהה?
שוטר: תן לי תעודה מזהה כי אני דורש ממך בתור איש משטרה, איש חוק – תן לי תעודה מזהה.
צלם: לא, צריכה להיות סיבה, עילה.
שוטר: לא, אני לא צריך. אדון, תן לי תעודה מזהה.
צלם: אתה צריך עילה, אז אני שואל אותך מה העילה?
שוטר: אדון, תן לי תעודה מזהה.
צלם: לא. אי אפשר סתם לבקש ממני תעודת זהות בחנות לפיצה
שוטר: אוקי אז אתה אומר שאני, שוטר, משקר
צלם: אני לא אמרתי שאתה משקר.
שוטר: אתה מטריד עם זה בפנים, בבקשה. אתה אומר שאני משקר.
צלם: אני לא אמרתי שאתה משקר
שוטר: אתה מטריד אותי עם הפלאש בפנים.
צלם: אני לא עושה...
שוטר: אל תחפש איתי משחקים, אתה תיעצר גם, אדון, אל תחפש איתי משחקים, אתה תיעצר גם, תן לי תעודה מזהה ותן לי עכשיו לא יהיה לעולם ששוטר צריך סיבה על מנת לבקש מאדם אחר שיזדהה
צלם: צריך סיבה, אתה לא מכיר את החוק.
שוטר: כנס לאינטרנט
צלם: אני מכיר היטב את החוק
שוטר: כנס לאן שאתה רוצה, כנס לייעוץ המשפטי ותלמד חוקים לפני שאתה מדבר, כי מה שאתה מדבר הוא לא נכון ושקרי והוא יסבך אותך. לכן, תבדוק לפני שאתה פוצה את הפה שלך. אתה לא ילד קטן, אתה לא בן שש עשרה...
צלם: אם אתה לא שומע, תוציא ת'קסדה, תשמע אותי.
שוטר: אתה לא בן שש עשרה, אני לא אוציא את הקסדה
צלם: אני לא בן שש עשרה, ואני עיתונאי ואני מכיר היטב את החוקים.
שוטר: אם אתה כל מה שאתה מבלבל את המוח, אז תלמד חוקים, תלמד חוקים. תלמד חוקים.
צלם: אפשר את התעודה?
צלם: אני יודע את החוקים, אתה חייב להגיד את העילה למה אתה מבקש תעודת זהות.
שוטר: אוקי אז תלמד חוקים
צלם: אז תגיד לי מה העילה שאתה ביקשת
שוטר: לא צריך עילה. רוצה לזהות אותך. אתה, חובתך להסתובב עם תעודה מזהה?
צלם: אין שום...
שוטר: חובתך או לא?
צלם: חובתי, ובמידה ויש עילה, אתה חייב להגיד לי מה העילה.
שוטר: תודה רבה, תלמד את החוק אדון
צלם: אם אין עילה אתה לא יכול לבקש
שוטר: אדון תלמד חוקים
צלם: אתה תלמד חוקים
שוטר: אחרי שתסתכל ותראה שאתה טועה תגיד איזה טיפש הייתי
צלם: אני מכיר את החוקים היטב, תאמין לי
שוטר: אז כנס עכשיו תראה
צלם: אני לא צריך, אני מכיר את החוקים
צלם: אתה... אתה יודע מה? תן לי את האימייל שלך אני אשלח לך את החוק.

סוף תמלול הכתבה: ברוטליות של שוטרים ודרישה מיותרת להזדהות

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס