ידיעה כתובה |

ביקורת אודות מדיניות מוניטרית של בנק ישראל

חברה נכתב על ידי

בעקבות ביקורת אודות המדיניות המוניטרית בה נקט בנק ישראל בשנים האחרונות, על בנק ישראל לתת דעתו ולפרסם את הטעמים למדיניות המוניטרית;

התנועה לאיכות השלטון, באמצעות מנכ"ל התנועה, אלי סולם, פנתה לנגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג בקריאה לבנק ישראל לתת דעתו אודות ביקורת שהופנתה כלפי מדיניותו ולפרסם את הטעמים לה לציבור הרחב.

קרנית פלוג

בפנייה לנגידה, מציינת התנועה לאיכות השלטון כי הביקורות שהופנו בפרסומים שונים כלפי מדיניות בנק ישראל מצביעות על התערבות אגרסיבית שיזם בנק ישראל בשוק מטבע החוץ, מדיניות אשר לטעמם של מומחים הסבה למדינה נזקים כספיים ופגעה באמינותו של הבנק המרכזי.

לטענת המבקרים, מדיניות זו, מגלמת העדפה מובהקת וסבסוד של בנק ישראל את היצואנים על חשבון הציבור הרחב. כן, לגישתם למדיניות בנק ישראל עלויות כלכליות גבוהות שכן היא הובילה את הבנק להפסדים מצטברים ובכך הלכה למעשה פגעה בתקציב המדינה.
כמו כן, עפ"י אותם המבקרים הריבית הראלית השלילית שהובלה על ידי בנק ישראל בשנים האחרונות, גרמה באופן ישיר להגבהת מחירי הדירות בישראל. זאת מכיוון שנוצר עודף משקיעים בנדל"ן משעה שזו הפכה להשקעה אטרקטיבית ביותר אל מול האפיק של הפקדת חסכונות בבנקים המציעים ריבית ראלית שלילית.

לאור הביקורת הציבורית הרבה שהושמעה בחודש זה ובמיוחד, לאור העובדה שביקורת זו הושמעה על ידי מומחים בעלי שם דבר בנושא, פנתה התנועה לאיכות השלטון לנגידת בנק ישראל בקריאה לבנק לתת דעתו על ביקורת זו ובייחוד מן הראוי כי יפרסם את הטעמים למדיניות זו לציבור הרחב.
בנוסף להתייחסות הנדרשת לביקורת שהושמעה בחודש האחרון כנגד מדיניות זו, מבקשת התנועה לאיכות השלטון מנגידת בנק ישראל הפניה לפרוטוקולים או להודעות המנמקות את הטעמים למדיניות הנוהגת בשנים האחרונות. כן, מבקשת התנועה פירוט אודות האופן בו בנק ישראל פועל בכדי לשמוע מגוון ביקורות אלו על מנת שלא להתקבע ולהיטב את מדיניותו.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס