ידיעה כתובה |

: מה הצעדים שננקטו נוכח המלצות ועדת "צמח"?

סביבה נכתב על ידי

בעקבות החלטת הממשלה לאימוץ עיקרי המלצות "ועדת צמח", פנתה התנועה לאיכות השלטון לשר החוץ ושר התשתיות בבקשה לבחון האם יושמו עיקרי ההחלטה לפעול לקידום מערך ההסכמים הבין-לאומיים לשיתופי פעולה עתידיים בתחום משק הגז הטבעי.

ב- 23/6/2013 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מס' 442, לפיה אימצה הממשלה את עיקרי המלצות הועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ("ועדת צמח"). במסגרת החלטה זו, הטילה הממשלה על שר האנרגיה והמים, בהתייעצות עם שר החוץ, את החובה "לפעול לקידום מערך הסכמים בין-לאומיים לשיתופי פעולה עתידיים, בתחום משק הגז הטבעי". מאז קבלת החלטת הממשלה, הוכרזה תגלית במאגר הגז הטבעי "לוויתן" ובעלות החזקה במאגר כבר החלו לרקום חוזי אספקת גז אל מול מדינות קרובות, לרבות ירדן.

Clipboard01

נוכח העובדה כי חלפו כשנה ושלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה, ונוכח התפתחות משק הגז הטבעי בישראל בעת האחרונה, פנתה התנועה לאיכות השלטון לשר החוץ אביגדור ליברמן ולשר התשתיות סילבן שלום בבקשה לדעת האם קיים גוף או גורם במשרד התשתיות הלאומיות שאמון על קידום מערך הסכמים בין-לאומיים? האם שר האנרגיה והמים ו/או גורם במשרדו פעל לקידום הסכמים בין-לאומיים, כנדרש בהחלטת הממשלה? האם שר האנרגיה והמים פנה והתייעץ עם שר החוץ בדבר קידום מערך הסכמים בין-לאומיים, כנדרש בהחלטת הממשלה והאם נחתמו הסכמים בין מדינת ישראל לבין מדינה ו/או מדינות אחרות בנושא משק הגז הטבעי?

עו"ד דניאל דושניצקי מהתנועה לאיכות השלטון אומר כי "נראה שרשויות המדינה כולן נרדמו בשמירה בכל מה שנוגע לתגליות הגז הטבעי שנתגלו לאורך חופי מדינת ישראל. בהמשך ישיר לסוגיית המיסוי, סוגיית ההגבלים העסקיים וסוגיית חלוקת הזכויות לחיפוש והפקת הגז – גם הפעם, למיטב ידיעת התנועה, הממשלה מושכת ידיה ולא מיישמת את החלטתה שלה לקדם שיתופי פעולה בין-לאומיים בנושא הגז. מי שעתיד להיפגע מהתנהלות זו הם כולנו, אזרחי המדינה".

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס