ידיעה כתובה |

: המשטרה בעקבות פרסום מעליב נגד ח"כ מירי רגב

חברה נכתב על ידי

האווירה הציבורית שדוחפת את המשטרה ליזום חקירות לא נחוצות ולא חוקיות ממשיכה, אותה האווירה הציבורית שגרמה למנכ"ל השירות הלאומי-אזרחי לבטל לבצלם את התקן לבני/ות שירות לאומי, החלטה שהוקפאה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר, היא האווירה שאפשרה גם את החקירה הבאה:

אדם שפרסם בפייסבוק דברים בוטים ופוגעניים נגד חברת הכנסת מירי רגב זומן באופן מיידי לחקירה בחשד של העלבת עובד ציבור, ושוחרר בערבות באותו היום. בעקבות כך פנו באגודה לזכויות האזרח בישראל ביום 10.8.14 למשנה לפרקליט המדינה והתרעו, כי על אף שהפרסום המדובר חסר טעם, דוחה ופוגעני המשטרה אינה מוסמכת לפתוח בחקירה בגין פרסומים שכאלה כנגד נבחר ציבור ובטרם קבלת החלטה בדבר פתיחת חקירה, סגירת תיק או הגשת כתב אישום בגין העלבת נבחר ציבור, יובא העניין לאישורו של המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים. בהנחיה נכתב כי "נבחר הציבור בחר בתפקיד מרכזי במסגרת ההליך הדמוקרטי, תפקיד החושף אותו לביקורת ציבורית ואישית. פגיעה באמצעי ביקורת זה – אף במקרים בהם הביקורת 'מעליבה' – עלולה להוות פגיעת יתר בעקרון חופש הביטוי במסגרת ההליך הדמוקרטי".

בפנייה הסביר עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה כי: "ברור מלכתחילה שלא יהיה בסיס להגשת כתב אישום במקרה זה, ועל כן ה"תועלת" היחידה בחקירת המשטרה היא הטרדה והטלת מורא על המפרסם ועל זירת הדיון הציבורי באינטרנט".

ממשרד המשפטים נמסר כי "בתיק זה לא ניתן אישור מטעם הפרקליטות לחקירה בחשד להעלבת עובד ציבור, כנדרש בנסיבות העניין הנחיית היועמ"ש. משנודע דבר החקירה לפרקליטות, התבקשה המשטרה לסגור את התיק מחוסר אשמה, וזאת נוכח המדיניות המצמצמת באכיפת עבירה זו, כאשר היא בוצעה לכאורה כלפי נבחר ציבור (כאמור בהנחיית היועמ"ש). כך גם נעשה. נציין כי לא כל פתיחה בחקירה בעבירה זו מחייבת קבלת אישור מוקדם מהפרקליטות, כאמור בסעיף 7 להנחיית היועמ"ש האמורה".
ממשטרת ישראל נמסר: "ככלל, משטרת ישראל עובדת באופן מוקפד בכפוף להנחיות ולסמכות המוגדרת בדין. במקרה המוזכר בפניה תיק החקירה נסגר מחוסר אשמה והופקו הלקחים הנדרשים מהטיפול בתיק".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס