ידיעה כתובה |

: התנועה לאיכות השלטון בוחנת מינויים בדואר

חברה נכתב על ידי

חברת דואר ישראל מצויה בקשיים כספיים וארגוניים מזה תקופה משמעותית ובימים אלה היא נאבקת על קיומה תוך יישום תכנית הבראה ייעודית. יחד עם זאת מפרסומים בכלי התקשורת עולה כי על אף מצבה הרעוע של החברה, דפוסים ומנהגי פעולה פסולים – אשר היה להם חלק בהידרדרות החברה – עודם שרירים וקיימים.

התנועה לאיכות השלטון פנתה למנכ"ל חברת דואר ישראל, חיים אלמוזנינו והממונה על חופש המידע בחברת הדואר שלומי אזולאי בעקבות חשש בדבר מינויים בלתי תקינים בחברת דואר ישראל בע"מ, והביעה עמדתה כי ככל שמינויי הבכירים בחברה נעשים בהתאם למפורט בפרסומים, הרי שאין סיכוי ממשי להבראת החברה, ומדובר במהלכים אשר ינציחו את הכשלים והפגמים שהביאונו עד הלום.

post office

  כתבות ווידאו שחבל לפספס