ידיעה כתובה |

: העסקת רופאים מתמחים במשך 26 שעות ברצף

חברה נכתב על ידי

עיקר נטל התורנויות בבתי החולים הציבוריים בישראל מוטל על רופאים שבהתמחות. רופא מתמחה המבצע תורנות מועסק, בדרך כלל, במשך 24 עד 26 שעות ברצף, לעיתים ללא שינה. מתכונת העסקה זו אושרה לאחרונה בהסכם קיבוצי שנחתם בשנת 2011, וניתנה לה גושפנקא חוקית בתיקון להיתר כללי בדבר העסקת רופאים מתמחים, עליו חתם שר התמ"ת בשנת 2012.

שישה רופאים מתמחים הגישו לבית הדין האזורי לעבודה בת"א (השופט דורי ספיבק ונציגי הציבור נעה נוריאל ורן ורדי) תביעה שבה דרשו את קיצור משך התורנות. כל הצדדים הסכימו שלא קל, ואפילו קשה מאד, לדרוש מעובד לעבוד במשך 26 שעות רצופות ללא שינה. במיוחד כשמדובר ברופא, שמוטלת עליו האחריות הכבדה והמורכבת לשמירה על חייהם ושלמות גופם של מטופליו, ולטיפול מיטבי בהם. עם זאת, חרף הפגיעה המוכחת בתפקודים הקוגניטיביים של כל אדם כתוצאה מחסך שינה, וחרף העובדה שאין מחלוקת על כך שפגיעה זו מתעצמת ככל ששעות העירות העודפת הולכות ומתארכות, קיימות שורה ארוכה של הצדקות להסדר תורנויות הרופאים המתמחים הנהוג, והנתבעים – משרד הבריאות, קופת חולים כללית וההסתדרות הרפואית – טענו בתוקף שלפחות לעת הזו, אין לו חלופה.
בפסק דין מקיף בן 74 עמ', שניתן אתמול 23.7.14, נדחתה טענת הרופאים התובעים, לפיה נפל פגם בהליך המינהלי או בהסכם הקיבוצי המחייב את התערבותו של בית דין במספר שעות העסקתם ברצף (עד 26 שעות כולל התורנות), כפי שהותר בהסכם 2011 ובתיקון להיתר שהוצא מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה.

עם זאת, התקבלה טענת הרופאים התובעים, כי התיקון להיתר שניתן מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, אינו מידתי וחורג במובהק ממתחם הסבירות בשל התעלמותו המוחלטת מזכותם של הרופאים לשינה במהלך התורנות הארוכה, ומטעם זה דינו בטלות. ההכרזה על בטלות התיקון להיתר הושהתה למשך שישה חודשים, על מנת ליתן לשר הכלכלה שהות לתקן את ההיתר, דהיינו לכלול בו התייחסות והגנה על זכותם של הרופאים לשינה במהלך התורנות, בהתאם למבואר בפסק הדין. בית הדין הדגיש שהשר אינו חייב לקבוע בהתאם לפסק דין זה הסדר ספציפי זה או אחר בסוגייה, אך הוא המליץ לשר לשקול לקבוע מינימום, לפיו כל רופא בתורנות יהיה זכאי לישון בין שעתיים לארבע שעות בכל תורנות (כפי שכבר היום מתאפשר לרוב רובם של הרופאים המבצעים תורנויות). זאת, בכפוף למקרים חריגים שבהם לא יתאפשר הדבר.

פסק הדין המלא

  כתבות ווידאו שחבל לפספס