ידיעה כתובה |

: לבנון אוסרת כניסת פליטים פלסטינים מסוריה

חברה נכתב על ידי

לבנון לא אישרה את כניסתם של פליטים פלסטינים מסוריה – ובהם נשים בהיריון, ילדים ונשים עם תינוקות – עקב הידוק המגבלות בגבול.
מסמך תדרוך: "לא קיבלו מקלט: פלסטינים מסוריה מחפשים מקום בטוח בלבנון" – מדגיש את מצוקתן של משפחות שנקרעו לאחר שנפלו קורבן לשינויים בכללי הגבול בעת שניסו להיכנס ללבנון. "הרשויות הלבנוניות מפגינות זלזול בזכויותיהם של פליטים שנמלטים מסכסוך דמים. באופן חד משמעי, אין לאסור כניסתו של אף אדם המחפש מקלט מסכסוך; על ידי עשותה כן, לבנון מפרה את התחייבויותיה על פי החוק הבינלאומי", אמר שריף אלסעיד-עלי, ראש מחלקת זכויות פליטים ומהגרים באמנסטי אינטרנשיונל.

מהמחקר של אמנסטי אינטרנשיונל עולה גם עדות למדיניות לאסור לחלוטין את כניסתם ללבנון של פליטים פלסטינים מסוריה – ללא קשר לשאלה אם הם עומדים בתנאי הכניסה החדשים. עדות זו כוללת מסמך שדלף, ככל הנראה משירותי הביטחון, ובו הוראה לחברות תעופה העוברות דרך שדה התעופה המרכזי בביירות שלא להטיס ללבנון נוסעים שהם פליטים פלסטינים מסוריה, ללא קשר למסמכים שהם עשויים להחזיק.

פליטים פלסטינים מסוריה גם התמודדו עם מגבלות חמורות על יכולתם לבקש מקלט במדינות שכנות אחרות. מאז ינואר 2013, ממשלת ירדן אסרה על כניסתם למדינה, ועדויות מפליטים ב-2013 העלו כי לפליטים פלסטינים מסוריה קשה יותר להיכנס לטורקיה מאשר לאזרחים סוריים. על פי תנאי הכניסה החדשים של לבנון, פליטים פלסטיניים מסוריה חייבים להוכיח שהם עומדים בתנאים מסוימים לתושבות ארעיות בלבנון או עוברים דרך המדינה. במציאות, לפליטים קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לעמוד בתנאים אלה.

הדרישות אשר הפליטים הפלסטיניים מסוריה חייבים לעמוד בהן על מנת להיכנס ללבנון אינן חלות על סורים. אפילו לפני השינויים האחרונים, שנכנסו לתוקף במאי 2014, הפליטים הפלסטיניים מסוריה היו צריכים לעמוד בתנאי כניסה שונים. ביוני 2014 הרשויות בלבנון הציגו תנאים חדשים לפליטים סוריים – הגבלת כניסה לאלו המגיעים מאזורים שבהם מתנהלת לחימה סמוך לגבול לבנון. השפעת מדיניות זו עדיין לא ברורה. "אין להחזיר בכפייה לסוריה אף אחד ממחפשי המקלט הבטוח מפני המשבר במדינה. יש לאפשר לכל הפליטים להתגורר בלבנון ללא חשש ממעצר או גירוש", אמר שריף אלסעיד-עלי.

 

  כתבות ווידאו שחבל לפספס