ידיעה כתובה |

: מדד המגדר 2014

חברה נכתב על ידי

ב-16 ביוני יושק בכנסת מדד המגדר לשנת 2014 של "שוות"-מרכז לקידום נשים בזירה הציבורית. להשקה הוזמנו משרדי הממשלה השונים, גופים לאומיים, ארגוני נשים, מכללות ואוניברסיטאות ועוד.

סיקור מדד המגדר 2013

מדד המגדר (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

המונח "מגדר"מתייחס להגדרות החברתיות של תפקידי גברים ונשים ולציפיות החברתיות המנתבות אותם למיקומים חברתיים שונים בעולם הכלכלי, הפוליטי, האזרחי והתרבותי. המבט המגדרי, מצביע על האופנים שבהם ההסדרים החברתיים הללו, מפרידים בין נשים וגברים ומיצרים אי שוויון ביניהם. כדי לחשוף את המנגנונים המכוננים אי-שוויון יצר "שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית" - את "מדד המגדר", הכולל שורה של מדדים לבחינת אי השוויון בין גברים לנשים.
הופק ע"י: | עלה ב: 16/10/2013

  כתבות ווידאו שחבל לפספס