ידיעה כתובה |

הסוף להטרדות מיניות במפעלים מוגנים

חברה נכתב על ידי

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק שתמנע הטרדה מינית של אנשים עם מוגבלויות המועסקים במפעלים מוגנים.
הצעת החוק מציעה להרחיב את הוראת החוק למניעת הטרדה מינית, באופן שייתן מענה הולם למניעת מקרים של הטרדה מינית במפעלים מוגנים, אשר נועדו לתת לאנשים בעלי מוגבלויות כלים לשילוב עתידי בשוק העבודה החופשי, בין השינויים המוצעים; הקביעה כי עובד משתקם לא צריך להראות אי הסכמה לשם הכרה בכך שעבר הטרדה מינית, וכן איסור התנכלות לעובד על רקע הטרדה מינית.
החוק למניעת הטרדה מינית (1998) מסדיר את זכויותיהם של עובדים וחובותיהם של מעסיקים באשר למניעה וטיפול במקרים של הטרדה מינית במקום העבודה. עם זאת, נכון להיום, היחסים בין מעסיקים לבין עובדים משתקמים במפעלים מוגנים, אינם מוגדרים בחוק כיחסי עובד- מעביד. כתוצאה מכך, הוראות החוק למניעת הטרדה מינית אינן חלות עליהם ואין כל מנגנון חוקי המגן על המשתקמים מפני הטרדה מינית במקום העבודה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס