ידיעה כתובה |

: עמדת נציבות השוויון על הקלטת ראיון עבודה

חברה נכתב על ידי

ביום חמישי, 20.3.14, הגישה "נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה" את עמדתה בסוגיית תום הלב של מחפשי עבודה המקליטים את ראיון העבודה כראיה להפליה לכאורה.
העמדה הוצגה בעקבות עירור של אישה, בת 26, בעלת תואר ראשון במדעי החברה, בהריון ואם לפעוט, שמצאה עצמה ללא מקור פרנסה. ניסיונותיה למצוא עבודה בהתאם לכישוריה כשלו, והיא פנתה אף לעבודות שדרישותיהן פחותות מכישוריה. בכל פעם שהיא סיפרה למעסיק הפוטנציאלי כי היא נמצאת בהריון, מועמדותה לעבודה נדחית על הסף ודלתות הפרנסה נטרקות בפניה. לפיכך, היא החליטה לעשות מעשה ולתעד את המתרחש. היא פתהה תיקיה במחשב שלה, בה היא שומרת תיעוד והקלטות של מעשי ההפליה, לכאורה, אותם חוותה.

בית הדין קמא קבע כי התנהגות מסוג זה נגועה בחוסר תום לב ודוחה את התביעה.

לפי נציבות השיוויון: "עצם תיעוד הפליה, לכאורה, באמצעות הקלטת שיחות עם מעסיקים או מעסיקים פוטנציאליים אין בו כשלעצמו להעיד על חוסר תום לב של מי שנתקל בהפליה. הקביעה כי עצם הקלטה כאמור, נגועה בחוסר תום לב, הנה קביעה בעלת השלכות רוחב על הוכחת הפליה על פי חוק השוויון בכלל, ועל הוכחת הפליה בשלב הקבלה לעבודה, בפרט. זאת ועוד, אין ללמוד על חוסר תום לב או חוסר סבירות מהחלטת מועמדת לעבודה בהריון להגיש מועמדות לעבודה הנופלת, לכאורה, מכישוריה או מהודעתה למעסיק הפוטנציאלי על דבר הריונה".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס