ידיעה כתובה |

: הצטרפות הפלסטינים לאמנות בינ"ל

מדינה נכתב על ידי

ביום רביעי (2/4) פורסם כי הנשיא הפלסטיני, מחמוד עבאס, חתם על מכתבי הצטרפות לכ-20 אמנות בינלאומיות. "אמנסטי אינטרנשיונל" מאמינים כי המהלך צריך לעודד את הרשות הפלסטינית לחיזוק מחויבותה לשמירה על זכויותיהם של כל בני האדם באזורים שתחת שליטתה. משמעות הדבר, בין היתר, ניהול חקירות עצמאיות ויעילות של כל ההפרות לכאורה על ידי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית, והעמדה לדין בהליך הוגן של האחראים, כאשר קיימות ראיות מספיקות.

מאז נובמבר 2012, כאשר פלסטין קיבלה מעמד של מדינה משקיפה שאינה חברה באו"ם, קרא "אמנסטי אינטרנשיונל" לרשות להצטרף לכל אמנות זכויות האדם הרלוונטיות ואמנות בינלאומיות רלוונטיות במשפט הבינלאומי ההומניטרי, ללא הסתייגויות או הצהרות המגיעות לכדי הסתייגויות.

בעודו מברך על ההתפתחות הנוכחית, "אמנסטי אינטרנשיונל" מחדש את קריאתו לפלסטין להפוך לצד ל"אמנת רומא" של בית הדין הפלילי הבינלאומי. צעד כזה יכול לסלול את הדרך להבטחת צדק עבור קורבנות של פשעי מלחמה ופשעים אחרים על פי החוק הבינלאומי, שבוצעו בשטחים הפלסטינים הכבושים ולמתן דין וחשבון מצד שחקנים אחרים. בכלל זה הרשויות הישראליות וקבוצות פלסטיניות מזוינות, בגין ההפרות. חסינות מעונש שהשתרשה מנעה מתן דין וחשבון בגין פשעים כאלו במשך שנים רבות. לא זו בלבד, גם על מדינות אחרות שטרם אשררו את אמנת רומא, ביניהן ישראל, לעשות זאת גם כן ללא דיחוי נוסף.

איומיהם של שרים ישראלים בסנקציות נגד הרשות הפלסטינית, בעקבות בקשתה להצטרף לאמנות הבינלאומיות, אינם מקובלים לדעת "אמנסטי אינטרנשיונל". מניעת כסף או משאבים מהרשות הפלסטינית, ובכלל זה הכנסות ממסים שישראל גובה בשמה, תהיה בעלת השלכות חמורות עבור הפלסטינים, בעיקר ברצועת עזה, ש-1.7 מיליון תושביה חיים תחת מצור ישראלי מזה כשבע שנים. ככוח הכובש, ישראל ממשיכה לשאת באחריות לרווחתם של פלסטינים בשטחים הפלסטינים הכבושים, ואסור לה להוציא לפועל עונשים קולקטיביים.

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס