ידיעה כתובה |

: מחר בועדת הכלכלה: ניתוק מים בשל חובות

חברה נכתב על ידי

מחר תדון וועדת הכלכלה באישור כללי תאגידי מים וביוב, ביניהם: הפסקה או צמצום מתן שירותי מים וביוב. לפי עמדת האגודה לזכויות האדם בכנסת זכות המים היא בסיסית לפיכך אין למנוע מבני אדם מים בשום תנאי ובוודאי שלא בגין חוב כספי. ניתוק מים מהווה אמצעי גבייה פסול לפירעון חוב והוא פוגעני במיוחד כלפי אוכלוסיות עניות, על כן, לשם פירעון חובות מים יש להשתמש במערכת המשפט וההוצאה לפועל, ללא שימוש במהלך של ניתוק מים.

האגודה לזכויות האדם בכנסת עורכת מעקב אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת ופועלת לצמצום פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות האדם בהצעות חוק. בנוסף, פועלת האגודה בכנסת לשינוי מדיניות בעניינים שיש בהם נגיעה לזכויות האדם.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס