תמלול הכתבה: עתירה יקרה

מגישה: עד לאחרונה נטו בתי המשפט להימנע מהטלת הוצאות משפט על ארגונים חברתיים שעתרו בסוגיות ציבוריות. והנה, ארבע עמותות שעתרו נגד העסקת מורים כעובדי קבלן ועתירתן נדחתה, נדרשו לשלם עשרות אלפי שקלים עבור הוצאות המשפט, לצד הפקדת ערבויות כספיות לצורך ערעור.

קרן שמש פרלמוטר: העתירה נדחתה בכללותה והושתו על 4 העותרות הוצאות משפט מאוד כבדות של כ-35 אלף ש"ח, שהן הוצאות לא פרופורציונלית. ברור שאנחנו לא הסבנו שם נזק ממוני או אחר, לא לזוכות ולא למשרד החינוך, אנחנו לא צד שיש לו אינטרס כלכלי בדבר הזה, כל המטרה שלנו היא כעותר ציבורי שנלחם על זכויות של עובדים. הייתה עתירה דומה בנושא שונה שגם האגודה לזכויות האזרח קיבלו הוצאות מאוד כבדות. {..} זה בהחלט עוד חרב שנכנסת לזירה הזאת היא, של צמצום המקום של העותר הציבורי לא דרך דוקטרינת זכות העמידה אלא דרך פועל ארגונים של איתך מעכי וארגונים אחרים שעתרו יחשבו פעמיים לפני שיפנו לבית המשפט.

מגישה: האם ארגוני זכויות האדם, שנאלצו להתמודד עם המחוקק שניסה להצר עת צעדיהם בכנסת הקודמת, יצטרכו עתה להתמודד גם עם מערכת בתי המשפט? בהחלט מקום לדאגה.

סוף תמלול הכתבה: עתירה יקרה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס