ידיעה כתובה |

: הגבלת ההתנכלות לדרי רחוב

חברה נכתב על ידי

בית המשפט העליון (השופטים רובינשטיין, ג'ובראן וזילברטל) נתן תוקף לפסק דין לנוהל של עיריית תל אביב, המגביל משמעותית את יכולתם של פקחי העירייה להחרים ציוד אישי של חסרי בית במרחב הציבורי.

על פי פסק הדין והנוהל החדש, לא ניתן להחרים ציוד אישי של חסר בית, אלא במקרים בהם הוא מונע כליל מהציבור להשתמש במרחב הציבורי או פוגע פגיעה ממשית בשימוש כזה. לא די בכך שהציוד יוצר הפרעה כלשהי או "אי נוחות"; במקרה של פינוי, הפקח נדרש לתת הודעה בכתב לחסר הבית ולאפשר לו לפנות את הציוד בעצמו, ורק אם יסרב, יוכל הפקח ליטול את הציוד. ציוד שנלקח ע"י פקח לא ייזרק אלא יישמר ויוחזר לבעליו על פי דרישה. אסור לפקחים להפעיל כוח כלפי חסרי בית ובמקרה של חשד לביצוע עבירה, יש להעביר את הטיפול למשטרה.

עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח התייחס למדיניות הקודמת: "מדיניות שהופכת את חסרי הבית לעבריינים רק בשל היותם חסרי בית היא לא רק אכזרית, אלא גם אינה אפקטיבית ומוטב שהעירייה תתרכז בשיפור הפתרונות המוצעים לחסרי הבית בתחומה".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס