ידיעה כתובה |

"ידיד": להקל על רכישת דירות דיור ציבורי

חברה נכתב על ידי

עמותת "ידיד" קוראת לשר השיכון, אורי אריאל, להקל על דיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם, לא להתנות את רכישת הדירות בתשלום חובות שנוצרו לאחר כניסת חוק הדיור הציבורי לתוקף, לא להתנות את רכישת הדירה על ידי הדיירים בתשלום חוב שכה"ד, אם קיים כזה, זאת מאחר ובחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) שנכנס לתוקף כבר ביום 1.1.13 הייתה להם זכות לרכוש כבר אז, וממועד ביצוע הרכישה לא היו נדרשים לשלם את שכר הדירה וכי הוא ורה לחברות המשכנות להקל על הדיירים ולאפשר קבלת כל המסמכים הנדרשים לרכישת הדירה והגשת הבקשה באותו מקום.

עו"ד שני רבינוביץ, האחראית על תחום הדיור במחלקה המשפטית בעמותת "ידיד", כתבה כי: "למרות שועדת הכלכלה עומדת לאשר הפחתת הסכומים המשולמים על ידי זכאי הדיור הציבורי המבקשים לרכוש את דירתם, מתברר כי החברות המשכנות עדיין מבקשות לגבות מהם את הסכומים הגבוהים יותר שלא אושרו על ידי הכנסת. אנחנו מבקשים כי תורה לחברות המשכנות לחייב, כבר עתה, את המבקשים לרכוש את דירותיהם הציבוריות על פי הסכומים המופחתים וכן תנחה את החברות להחזיר את ההפרשים לזכאים שכבר שילמו דמי רישום וכספים נוספים לחברות המשכנות".

  כתבות ווידאו שחבל לפספס