ידיעה כתובה |

תנועת אומ"ץ: הביטוח הלאומי מבזה את בהמ"ש

חברה נכתב על ידי

מתנועת אומ"ץ (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי או משפטי) נמסר כי המוסד לביטוח לאומי מחויב על פי חוק להקים וועדה מיוחדת שאליה יוכלו לפנות מבוטחים שסבורים שנעשה להם עוול. אומ"ץ פנתה לבית המשפט בעקבות אי קיום הכרעת בג"צ מחודש יולי 2013 ע"י המוסד לביטוח לאומי ובכך ביזתה את בית המשפט.

מתוך הפנייה:
"ראוי לזכור את המובן מאליו: על המשיבים היה לפעול מלכתחילה בהתאם לחוק. אין להשלים עם מצב בו על אף פניה אל הרשויות, הן עושות דין לעצמן – באופן מודע ובריש גלי. כך גם לא ניתן להשלים עם הנורמה המסתמנת לפיה יש לעתור לבית משפט זה על מנת להשיג את הסעד הבסיסי ביותר – לחייב את הרשות לקיים את החוק. קל וחומר כי לאחר פסק הדין – היה על המשיבים למהר ולפעול כנדרש. […] יתבקש בית המשפט הנכבד להטיל על המשיבים סנקציות בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט, לרבות קנס בגין כל עיכוב נוסף במילוי פסק הדין ולחייב את המשיבים בהוצאות בקשה זו."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס