ידיעה כתובה |

מחקר: מעמדן הכלכלי חברתי של נשים בישראל

חברה נכתב על ידי

מחקר חדש של הביטוח הלאומי על מצב העוני, העבודה והכלכלה של נשים בישראל 1997-2011:
מהסיכום: "בחינת פערי השכר במהלך העשור מעלה כי אפליית הנשים לא הצטמצמה ואולי אף התרחבה בשוק העבודה בהיבט של שכר לשעה, אך נראה שבשל הגידול בהשכלתן ובכושר התעסוקה שלהן השתפרה הכנסתן הכלכלית, ולפיכך רמת העוני בקרבן ירידה מסוימת בהשוואה לגברים. עם זאת, ההטבה הקלה במצב הנשים הושפעה מגורמים הקשורים בצמצום העוני, שמקורם בשווקים ולא במדיניות הממשלה."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס