ידיעה כתובה |

: להמיר את הקיבעון

חברה נכתב על ידי

יום הדראג הבינלאומי חל ב-16 ביולי, במסגרתו לצד הופעות אמנותיות נערכים גם דיונים על התפקיד והמהות של מיצגי הדראג בקהילה הגאה ובתנועה הפמיניסטית. מנגד, ב-1 בספטמבר תחל שנת הלימודים עם שר חינוך חדש המעודד בגלוי טיפולי המרה (טיפולים שנועדו להפוך להט"ב לסטרייט).

ח"כ הרב רפי פרץ מטעם איחוד מפלגות הימין (הבית היהודי), זכה לכותרות כשחשף את דעותיו הפוליטיות; טיפולי המרה, ארץ ישראל שלמה והסתייגויות משוויון מהותי לנשים בתפקידים למיניהם. מעניין לראות את הניגודיות בין היום הזה לבין אמירות אלו, בין נושא המייצג קדמה וחתרנות בקהילה הגאה לבין אותם אבני דרך עליהם נשענת הציונות הדתית.

אך יש גם הקשר יותר רחב בין שני התחומים והוא ההיבט הדמוגרפי, הבא לידי ביטוי במטרה שמאחורי טיפולי המרה – טיהור החברה מלהט"ביות בשילוב עם התנגדות הרב הנחרצת למתן זכות הצבעה לפלסטינים. בשני המקרים יש ניסיון לטהר את האוכלוסייה מקבוצה מסוימת, באחד ניסיון למחוק מהחברה להט"בים ובשני למחוק מהחברה עוד זהות, את זו הפלסטינית.

הכמיהה לשמור על צביון אחיד הן מבחינה אתנית והן מבחינה מגדרית, היא ההיפך מכל מה שדראג מסמל – החופש לבחור ולהיות מה שעולה על רוחנו, להתנגד בגאווה למוסכמות ולפרוץ את גבולות הקיבעון שחונכנו אליהם.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס